Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Bratislave
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia
  X. časť cyklu článkov venovaných špecializácii výstavného hárčeka k Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937
   
  Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 21. 02. 2019 12:41
 


Perforácia výstavného hárčeka


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Výstavný hárček bol perforovaný rámcovou perforáciou 12 ½. Veľkosť perforačných otvorov je 1,0 mm a 1,1 mm. Nakoľko výstavný hárček bol perforovaný asi po piatich kusoch a perforačné ihly tlačili pred sebou papier, tak piaty výstavný hárček môže mať väčšie perforačné otvory.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Pred vlastnou tlačou jednotlivých výstavných známok bol pripravovaný žilkovaný papier, na ktorý bol nanesený lep a papier bol rozrezaný na požadovaný rozmer (150 x 111 mm). Narezané papiere s lepom sa potom perforovali na rámcovej perforačke asi po piatich kusoch.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

L. Novotný: „Speciální příručka pro sběratele čs. známek, str. 163“. Praha, 1971.


V študijnom materiáli bola tlač známok vo vzdialenosti od spodného okraja

 • 39 mm na 691 ks,
 • 38 mm na 83 ks,
 • 35 mm na 156 ks.

V študijnom materiáli sa nenachádzal výstavný hárček s tlačou známok so vzdialenosťou 32 mm od spodného okraja.
Celkom bolo prehliadnutých 930 ks výstavných hárčekov.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 39 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 35 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 32 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 2/1938 str.36 a násl. zo dňa 22. 1. 1938


Pri druhom spôsobe tlače, kedy bola natlačená jedna známka jednej farby a bola vykonaná perforácia výstavného hárčeka, alebo boli vytlačené obe známky a vykonaná perforácia výstavného hárčeka, je potrebné brať do úvahy pri perforácii aj vzdialenosti tlače známok od spodného okraja výstavného hárčeka (39 mm, 38, mm, 35 mm a 32 mm). Pri takomto spôsobe výroby výstavného hárčeka mohlo prísť teoreticky pri výrobe k týmto výrobným chybám, kedy perforácia zasahovala do obrazu známok.

Na znázornenie týchto teoretických možnosti som si na transparentnú fóliu vytlačil presnú perforáciu výstavného hárčeka, ktorú som priložil k tlači hárčeka na vzdialenosť tlače od spodného okraja 39, mm, 35 mm a 32 mm a tieto som o skenoval.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 32 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 35 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 32 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 39 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 35 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 32 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 35 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 39 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 39 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 32 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 39 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 35 mm.Obrátená perforácia


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 4/1938 str. 82 vydané dňa 19. 2. 1938.


Jeden z „piatich“ už potlačených výstavných hárčekov bol vložený do rámcovej perforačky obrátene, čo si obsluha nemusela všimnúť a následne bol výstavný hárček vložený do obálky.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka prevrátenej perforácie s pomocou vyrobenej perforácie na transparentnej fólii.


Redaktori Tribúny filatelistů viedli polemiku so spolkom Nemeckých filatelistov o náleze neperforovaného hárčeku.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 4/1938 str. 80 -81 vydané dňa 19. 2. 1938,
tiež Tribúna filatelistů č. 8/1938 str. 174 vydané dňa 16. 4. 1938.


Po rokoch sa neperforovaný výstavný hárček aj neperforovaný výstavný hárček vytlačený len jednou farbou objavili v rôznych aukciách.

Možnosti existencie neperforovaného výstavného hárčeka:

 • bol odcudzený pri výrobe v tlačiarni,
 • vznikol tak ako uvádza Zväz nemeckých filatelistov,
  v prípade existencii ďalších exemplárov to môže byť:
  • tzv. „ministerské vydanie“ (dar ministrovi, ktorý bol filatelista), prípadne ďalším významným politikom,
  • „dar“ autorom výstavného hárčeka a pod.

Možnosti existencie neperforovaného výstavného hárčeka vytlačeného len jednou farbou:

 • bol odcudzený pri výrobe v tlačiarni,
  v prípade existencii ďalších exemplárov to môže byť:
  • tzv. „ministerské vydanie“ (dar ministrovi, ktorý bol významným filatelistom), prípadne ďalším významným politikom,
  • „dar“ autorom výstavného hárčeka, alebo skúšobné tlače a pod.

Existujú aj perforované „výstavné hárčeky“ (listy perforovaného papiera) na papieri s lepom, bez tlače výstavných známok.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Výrobná chyba – posunutá perforácia smerom hore a šikmá perforácia.


Jeden z „piatich“ už potlačených výstavných hárčekov nebol vložený do rámcovej perforačky na doraz a bol šikmo posunutý, čo si obsluha nemusela všimnúť a následne bol výstavný hárček vložený do obálky.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Teoreticky

 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na doraz „vľavo“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na pravej strane známok,
 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na „dolný doraz“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na hornej strane známok,
 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na doraz „vľavo“ a súčasne na „dolný doraz“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na pravej strane a na hornej strane známok.


Poslať komentár

Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 02. 2019 12:41
 
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Veľa detí je zbavených svojho génia vďaka láske a strachu svojich rodičov z toho, že urobia chybu.

(Buckminster Fuller)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.