Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Invitation to the 17th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2019 in Bratislava (Slovakia).

05. 06. 2020

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
National Postage Stamp Exhibition Bratislava 1937 - Exhibition souvenir sheet - perforation

Author: Rudolf Šulej
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 21. 02. 2019 12:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Perforácia výstavného hárčeka


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Výstavný hárček bol perforovaný rámcovou perforáciou 12 ½. Veľkosť perforačných otvorov je 1,0 mm a 1,1 mm. Nakoľko výstavný hárček bol perforovaný asi po piatich kusoch a perforačné ihly tlačili pred sebou papier, tak piaty výstavný hárček môže mať väčšie perforačné otvory.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Pred vlastnou tlačou jednotlivých výstavných známok bol pripravovaný žilkovaný papier, na ktorý bol nanesený lep a papier bol rozrezaný na požadovaný rozmer (150 x 111 mm). Narezané papiere s lepom sa potom perforovali na rámcovej perforačke asi po piatich kusoch.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

L. Novotný: „Speciální příručka pro sběratele čs. známek, str. 163“. Praha, 1971.


V študijnom materiáli bola tlač známok vo vzdialenosti od spodného okraja

 • 39 mm na 691 ks,
 • 38 mm na 83 ks,
 • 35 mm na 156 ks.

V študijnom materiáli sa nenachádzal výstavný hárček s tlačou známok so vzdialenosťou 32 mm od spodného okraja.
Celkom bolo prehliadnutých 930 ks výstavných hárčekov.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 39 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 35 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka perforácie na transparentnej fólii pre tlač známok vo vzdialenosti 32 mm od spodného okraja výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 2/1938 str.36 a násl. zo dňa 22. 1. 1938


Pri druhom spôsobe tlače, kedy bola natlačená jedna známka jednej farby a bola vykonaná perforácia výstavného hárčeka, alebo boli vytlačené obe známky a vykonaná perforácia výstavného hárčeka, je potrebné brať do úvahy pri perforácii aj vzdialenosti tlače známok od spodného okraja výstavného hárčeka (39 mm, 38, mm, 35 mm a 32 mm). Pri takomto spôsobe výroby výstavného hárčeka mohlo prísť teoreticky pri výrobe k týmto výrobným chybám, kedy perforácia zasahovala do obrazu známok.

Na znázornenie týchto teoretických možnosti som si na transparentnú fóliu vytlačil presnú perforáciu výstavného hárčeka, ktorú som priložil k tlači hárčeka na vzdialenosť tlače od spodného okraja 39, mm, 35 mm a 32 mm a tieto som o skenoval.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 32 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 35 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 32 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 39 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 35 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 32 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 35 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 39 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 39 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 32 mm.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tlač známok na vzdialenosť 39 mm a perforácia na vzdialenosť tlače známok 35 mm.Obrátená perforácia


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 4/1938 str. 82 vydané dňa 19. 2. 1938.


Jeden z „piatich“ už potlačených výstavných hárčekov bol vložený do rámcovej perforačky obrátene, čo si obsluha nemusela všimnúť a následne bol výstavný hárček vložený do obálky.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Ukážka prevrátenej perforácie s pomocou vyrobenej perforácie na transparentnej fólii.


Redaktori Tribúny filatelistů viedli polemiku so spolkom Nemeckých filatelistov o náleze neperforovaného hárčeku.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Tribúna filatelistů č. 4/1938 str. 80 -81 vydané dňa 19. 2. 1938,
tiež Tribúna filatelistů č. 8/1938 str. 174 vydané dňa 16. 4. 1938.


Po rokoch sa neperforovaný výstavný hárček aj neperforovaný výstavný hárček vytlačený len jednou farbou objavili v rôznych aukciách.

Možnosti existencie neperforovaného výstavného hárčeka:

 • bol odcudzený pri výrobe v tlačiarni,
 • vznikol tak ako uvádza Zväz nemeckých filatelistov,
  v prípade existencii ďalších exemplárov to môže byť:
  • tzv. „ministerské vydanie“ (dar ministrovi, ktorý bol filatelista), prípadne ďalším významným politikom,
  • „dar“ autorom výstavného hárčeka a pod.

Možnosti existencie neperforovaného výstavného hárčeka vytlačeného len jednou farbou:

 • bol odcudzený pri výrobe v tlačiarni,
  v prípade existencii ďalších exemplárov to môže byť:
  • tzv. „ministerské vydanie“ (dar ministrovi, ktorý bol významným filatelistom), prípadne ďalším významným politikom,
  • „dar“ autorom výstavného hárčeka, alebo skúšobné tlače a pod.

Existujú aj perforované „výstavné hárčeky“ (listy perforovaného papiera) na papieri s lepom, bez tlače výstavných známok.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Výrobná chyba – posunutá perforácia smerom hore a šikmá perforácia.


Jeden z „piatich“ už potlačených výstavných hárčekov nebol vložený do rámcovej perforačky na doraz a bol šikmo posunutý, čo si obsluha nemusela všimnúť a následne bol výstavný hárček vložený do obálky.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Teoreticky

 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na doraz „vľavo“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na pravej strane známok,
 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na „dolný doraz“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na hornej strane známok,
 • pri nesprávnom zarovnaní (5 ks, alebo len jedného z 5 ks), alebo pri nesprávnom vložení výstavných hárčekov na doraz „vľavo“ a súčasne na „dolný doraz“ mohla perforácia zasahovať cez rámček modrej a súčasne aj červenej známky na pravej strane a na hornej strane známok.Author: Rudolf Šulej

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists