Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Zberateľské burzy:
Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach
Miesto: CK JUNIOR, A. Sládkoviča 2, Levice
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 08. 03. 2020

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: poštové známky, pohľadnice, mince a iné zberateľské predmety.

Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach


Organizátor: Klub filatelistov pri MsKS 52-22 Levice

Informácie a objednávky stolov (1 €):
      Kontaktná osoba: Gabriel Kosztolányi
      Adresa: Ludanská cesta 59, 934 05 Levice
      Tel.: 0905 391 855
      Email: geodetlv@stonline.skMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Gabriel Kosztolányi


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov