Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Zberateľské burzy:
Burza známok a mincí v Apeldoorne (Holandsko)

Burza známok a mincí v Apeldoorne (Holandsko)
Miesto: Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn (Holandsko)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 21. 11. 2020

Informácia o Burze známok a mincí v Apeldoorne (Holandsko)


Čas konania: 09:30 - 15:00

Zberateľské oblasti: poštové známky, mince, bankovky.

Organizátor:
» Vereniging Organisatie Verzamelbeurzen Veluwe (V.O.V.V.)
» (nekomerčná organizácia založená na dobrovoľníkoch)

Kontaktné informácie:
» Kontaktná osoba: Pamela en Evert van de Vlekkert
» Adresa: Tienwoningenweg 53, 7312 DL Apeldoorn, Nederland
» Tel.: +31 55 - 3558600
» Mobil: +31 6 - 30718411
» Email: organisatie@eindejaarsbeurs.nl
» Web: EINDEJAARSBEURS - Hollandfila & Apeldoornse BeursMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Stamp & Coin Fair Apeldoorn


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov