Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Zberateľské burzy:
Burza pre filatelistov, filokartistov, faleristov a numizmatikov v Devínskej Novej Vsi

Burza pre filatelistov, filokartistov, faleristov a numizmatikov v Devínskej Novej Vsi
Miesto: Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Bratislava - Devínska Nová Ves
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 14. 09. 2024

Pozvanie na burzu pre filatelistov, filokartistov, faleristov a numizmatikov v Bratislave - Devínskej Novej Vsi.


Čas konania: 13:00 - 17:00

Burza pre filatelistov, filokartistov, faleristov a numizmatikov


Termíny v roku 2024: 25. máj, 14. september a 16. november

Zberateľské oblasti: poštové známky a filatelia, filokartia (pohľadnice), odznaky, medaile a vyznamenania, numizmatika

Organizátor: KF 51-60 Sandberg v Devínskej Novej Vsi

Informácie:

» Kontaktná osoba: Jaroslav Valentín (predseda KF), tel.: 0903 463 441Mapa s vyznačeným miestom konania:

>Zdroj:

© Daniel Ozdin


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov