Personalities: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 150th anniversary of the birth of the Slovak novelist, playwright, poet, editor, teacher, official and politician Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Collectors' Bourses:
Philatelic Exchange Bourse in Devinska Nova Ves (Slovakia)

Philatelic Exchange Bourse in Devinska Nova Ves (Slovakia)
Location: Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Bratislava - Devínska Nová Ves
Entry: Unspecified
Date: 14. 09. 2024

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the philatelic exchange bourse in Bratislava - Devinska Nova Ves (Slovakia).


Čas konania: 13:00 - 17:00

Burza pre filatelistov, filokartistov, faleristov a numizmatikov


Termíny v roku 2024: 25. máj, 14. september a 16. november

Zberateľské oblasti: poštové známky a filatelia, filokartia (pohľadnice), odznaky, medaile a vyznamenania, numizmatika

Organizátor: KF 51-60 Sandberg v Devínskej Novej Vsi

Informácie:

» Kontaktná osoba: Jaroslav Valentín (predseda KF), tel.: 0903 463 441Mapa s vyznačeným miestom konania:

>Zdroj:

© Daniel Ozdin


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists