Kolektív: Zborník prednášok 2016 - 2017 (knižná informácia)

Informácia o vydaní knižnej publikácie Zborník prednášok 2016 - 2017, ktorú vydala Slovenská filatelistická akadémia v edícii Filatelistických príručiek.

27. 03. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
Bratislavské zberateľské dni 2017

Bratislavské zberateľské dni 2017
Deň vydania: 02. 06. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1800

Poštový (korešpondenčný) lístok Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k Bratislavským zberateľským dňom 2017 v Bratislave


Textový motív: BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2. - 3. 6. 2017

Obrazový motív: Ruka s lístkom BZD 2017 v tvare známky, v pozadí bratislavské dominanty.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov