Pošta: Bratislavské zberateľské dni 2017 (Michalská brána) - www.postoveznamky.sk

Známkové územia - Západný Irian

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu v západnej časti ostrova Nová Guinea.

07. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Bratislavské zberateľské dni 2017 (Michalská brána)

Deň používania: 02. 06. 2017
 
Pošta: BRATISLAVA 5
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti konania veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2017 v bratislavskej Inchebe.


Textový motív: BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2017

Obrazový motív: Michalská brána s priľahlými domami v Bratislave.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov