Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Príležitostná pečiatka:
Bratislavské zberateľské dni 2014 (Historická budova SND)

Bratislavské zberateľské dni 2014 (Historická budova SND)
Deň používania: 07. 06. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 5
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania veľtrhu Bratislavské zberateľské dni 2014 v bratislavskej Inchebe.


Textový motív: BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2014

Obrazový motív: Líniová kresba historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Príležitostná pečiatka sa v deň používania používa na výstavisku Incheba v Bratislave a nasledujúcich sedem dní na pošte Bratislava 5.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov