Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
Bratislavské zberateľské dni 2009

Bratislavské zberateľské dni 2009
Deň používania: 05. 06. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní 2009.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní


Deň používania: 5. 6. 2009
Pošta: Bratislava 5
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda

Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov