Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)


Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)
  Recenzia špecializovaného katalógu Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny, ktorý vyšiel v Bratislave v roku 2015.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 10. 2015 21:55
 


Názov: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
Autor: Bohumil Synek
Odborná spolupráca: Michal Zika, Jozef Vangel, Emil Gažo, Oldřich Jarabica, Peter Dupaľ, Boris Kalman
Grafická úprava: Peter Juriga
Vydavateľ: FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM, Lazaretská ulica 11, Bratislava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 124 (vo farbe)
Formát: A/4
Väzba: Mäkká

Predajná cena: 30 €
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celinyKedy a vďaka komu nový katalóg uzrel svetlo sveta?


26. októbra 2015 sa v Bratislave v reštaurácii Randezvous na Českej ulici uskutočnil krst nového katalógu známok a celín Slovenska 1939 - 1945. Katalóg v rozsahu 124 farebných strán autorsky pripravil Bohumil Synek v spolupráci s Michalom Zikom, Jozefom Vangelom, Emilom Gažom, Oldřichom Jarabicom, Petrom Dupaľom, Borisom Kalmanom a vydala ho firma FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici v Bratislave. Graficky sa tvorbe katalógu podieľal Peter Juriga.

Autor katalógu Bohumil Synek je dlhoročným špecializovaným zberateľom, zväzovým znalcom a uznávaným odborníkom v oblasti poštových známok Slovenska v období rokov 1939 - 1945. Na základe svojich dlhoročných skúseností v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov (pozri aj článok Falošný Hlinka plný tajomstiev).


Aké sú základné charakteristiky nového katalógu?


Katalóg, ktorého hlavnou prednosťou sú ceny v eurách a rozdelenie známok na základnú a špecializovanú časť, prináša aktualizovaný prehľad cenových hladín celého obdobia. Autor významne prepracoval a doplnil nové poznatky oproti predchádzajúcemu špecializovanému katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945, ktorý vyšiel v roku 2007 a teda prinášal ceny len v Sk.Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
 
Obalové strany katalógu so šikovným uvedením najdôležitejších pomôcok na zadnej tvrdšej strane (polohy priesvitky, rozmery riadkového zúbkovania a etalóny pre overenie minimálnych rozmerov nezúbkovaných známok).Čo katalóg odlišuje od ostatných, aké zmeny prináša?


  • Samozrejmosťou sú ceny v eurách.
  • Je to katalóg „Dva v jednom“ - na úvodných 8 stranách používateľ nájde prehľad základných známok s ocenením najbežnejšieho zberateľského variantu určený pre začínajúcich zberateľov alebo tých, ktorí sa venujú generálnemu zberateľstvu.
  • V špecializovanej časti, tvoriacej jadro katalógu, čitateľ nájde všetky zberateľské varianty známok - typy, farby, zúbkovania, doskové chyby, chyby tlače, doskové značky a ich ocenenie vrátane celistvostí. Katalóg registruje a vyobrazuje väčší počet doskových chýb ako ten predchádzajúci z roku 2007.
  • Novinkou je ocenenie miniatúr, teda všetkých štyroch rohových štvorblokov známok.
  • Autor je znalcom ZSF pre pravosť známok Slovenského štátu - v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov.
  • Celkom nové sú kapitoly venované tlači známok prvej pretlačovej série - autor oceňuje neštandardné pretláčanie známok 5h a 25h Štátneho znaku a 4 varianty pretláčania známok krajiniek 1.20 Kč až 3.50 Kč. Používateľ katalógu tak získa odpoveď na otázku, prečo niektoré rohové štvorbloky známok krajiniek dosahujú v aukciách mnohonásobok vyvolávacích cien.
  • Grafickú tvár katalógu spestrujú výstrižky z časopisu Slovenský filatelista z rokov 1939 - 1945. Autor propaguje čítanie dobovej literatúry ako výdatného zdroja originálnych informácií a uvádza internetovú adresu, kde si možno v dobovej literatúre listovať.
  • V časti katalógu venovanej celinám používateľ nájde všetko to, čo bolo aj v predchádzajúcom katalógu, a ešte čosi navyše.Záverečné hodnotenie


Vydanie katalógu s odstupom 8 rokov od predchádzajuceho ešte v slovenských korunách (Ondrej Földes, 2007) je výborným počinom vzhľadom na uvedenie všetkých cenových záznamov v eurách a hlavne vďaka kvalitatívnemu prepracovaniu obsahu, odstráneniu niektorých chýb a nepresností a doplneniu nových poznatkov. Za veľký prínos pokladám priebežné upozornovanie na možné falzifikáty, nielen uvedením tradičného, ale, žiaľ, často nič bližšie hovoriaceho označenia F!, ale uvedením konkrétnych faktov o type a výskyte falzifikátov. Ide nepochybne o významný vklad autora - dlhoročného zväzového znalca v tejto oblasti.

Za menšie negatívum katalógu považujem fakt, že nemá ani základný informačný text uvedený v niektorom svetovom - napriklad anglickom alebo nemeckom - jazyku, čím sa stáva pre zahraničných zberateľov dost nepraktický a tazsie použiteľný. Vzhľadom na to, že takýchto zberateľov nie je (a veríme, že ani v budúcnosti nebude) málo, môže to negatívne ovplyvniť širšie využitie katalógu, najmä v zahraničí. A to je nepochybne veľká škoda!


Kde sa dá nový katalóg najľahšie kúpiť?


Katalóg si možno za 30 euro objednať u vydavateľa, ktorým je FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici 11 v Bratislave. Tel.: 00421 2 529 67 411, web: www.filatelia-album.sk, e-mail: info@filatelia-album.skPoslať komentár
Súvisiace články (2):

Falošný Hlinka plný tajomstievFalošný Hlinka plný tajomstiev
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)

Súvisiace oznamy (1):

Krst nového katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celinyKrst nového katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny


Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 27. 10. 2015 21:55
 
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Priemernému mužovi trvá približne deväť minút, kým si uvedomí, že ženino mlčanie sa myslí ako trest. Dovtedy si mlčanie vysvetľuje ako odmenu, ako vytúžené ticho a pokoj.

(Allan a Barbara Peasovci)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk