Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)

Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 19. 12. 2007 13:42

Recenzia zatiaľ najkompletnejšieho špecializovaného katalógu známok a celín z obdobia tzv. Slovenského štátu 1939 - 1945 z pera jedného z najväčších odborníkov na toto obdobie Ondreja Földesa.


Názov: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg známok a celín
Autor: Ondrej Földes
Vydal: ALBUM, s. r. o.
Rok vydania: 2007
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945

V týchto dňoch sa objavil na našom filatelistickom trhu dlho očakávaný špecializovaný katalóg Slovensko 1939 - 1945. Autorom je jeden z najpovolanejších, dlhoročný zberateľ a úspešný vystavovateľ poštových známok a dokumentov z obdobia, tzv. Slovenského štátu, Ondrej Földes, za lektorskej spolupráce Miroslava Bachratého, Otta Bartoňa a Michala Ziku.
Katalóg vydal ALBUM Michala Ziku, ktorý sa osobne nemalou mierou pričinil o vydanie tohto nepostrádateľného pomocníka pre všetkých zberateľov slovenských známok a celistvostí vojnového obdobia.

Katalóg prináša v úvodnej časti zoznam použitých symbolov a skratiek v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Hlavná časť je rozdelená na dve základné časti: Známky a Celiny. V záverečnej časti prináša katalóg na doplnenie poštové poplatky platné na Slovensku v uvedenom období rokov 1939 - 1945.

Katalóg zachováva kontinuitu s predchádzajúcimi vydaniami katalógov Slovenska 1939-1945, čo znamená že sa pridŕža zaužívanej štruktúry poradia emisií a číslovania jednotlivých známok a celín. Na druhej strane v maximálnej možnej miere prináša zaujímavé bádateľské výsledky z posledných rokov a upravuje cenové záznamy podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Preto je v katalógu doplnený celý rad novo zistených a zatiaľ nepublikovaných doskových chýb a retuší, obsahuje prepracovaný systém hodnotenia celistvostí a zásadne sa zmenil spôsob prezentácie celín. Autor verí, že všetky tieto zmeny prispejú k zvýšeniu úrovne a prehľadnosti katalógu.

Cenové záznamy sa v porovnaní s predošlými katalógmi zvýšili hlavne pri vzácnejších variantoch a odchýlkach, ktoré sa predávajú prevažne na aukciách, ako aj pri poštou skutočne prepravených celistvostiach so zriedkavou frankatúrou. Pri určovaní cien autor spolupracoval s poprednými filatelistickými obchodníkmi, zohľadnil ceny dosiahnuté v aukciách za posledné roky a vypočul si aj názor kupujúcich, ktorých reprezentovali zberatelia známok a celín Slovenska 1939 – 1945. Katalóg tieto tri názorové prúdy, ktoré sa občas zásadne líšili, zjednotil na základe kompromisov do jednej ceny.

Špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1934 je vynikajúcou odborne fundovanou pomôckou pre zberateľov poštových známok a ďalších dokladov obdobia tzv. Slovenského štátu 1939 - 1945. Pre svoje kvality a novátorských prístup by nemal chýbať v žiadnej knižnici slovenského zberateľa, či už uvedeného obdobia, alebo slovenských známok všeobecne.


Súvisiace články:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov