Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)

Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)

Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)

Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)


Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)
  Recenzia zatiaľ najkompletnejšieho špecializovaného katalógu známok a celín z obdobia tzv. Slovenského štátu 1939 - 1945 z pera jedného z najväčších odborníkov na toto obdobie Ondreja Földesa.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 19. 12. 2007 13:42
 


Názov: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg známok a celín
Autor: Ondrej Földes
Vydal: ALBUM, s. r. o.
Rok vydania: 2007
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945

V týchto dňoch sa objavil na našom filatelistickom trhu dlho očakávaný špecializovaný katalóg Slovensko 1939 - 1945. Autorom je jeden z najpovolanejších, dlhoročný zberateľ a úspešný vystavovateľ poštových známok a dokumentov z obdobia, tzv. Slovenského štátu, Ondrej Földes, za lektorskej spolupráce Miroslava Bachratého, Otta Bartoňa a Michala Ziku.
Katalóg vydal ALBUM Michala Ziku, ktorý sa osobne nemalou mierou pričinil o vydanie tohto nepostrádateľného pomocníka pre všetkých zberateľov slovenských známok a celistvostí vojnového obdobia.

Katalóg prináša v úvodnej časti zoznam použitých symbolov a skratiek v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Hlavná časť je rozdelená na dve základné časti: Známky a Celiny. V záverečnej časti prináša katalóg na doplnenie poštové poplatky platné na Slovensku v uvedenom období rokov 1939 - 1945.

Katalóg zachováva kontinuitu s predchádzajúcimi vydaniami katalógov Slovenska 1939-1945, čo znamená že sa pridŕža zaužívanej štruktúry poradia emisií a číslovania jednotlivých známok a celín. Na druhej strane v maximálnej možnej miere prináša zaujímavé bádateľské výsledky z posledných rokov a upravuje cenové záznamy podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Preto je v katalógu doplnený celý rad novo zistených a zatiaľ nepublikovaných doskových chýb a retuší, obsahuje prepracovaný systém hodnotenia celistvostí a zásadne sa zmenil spôsob prezentácie celín. Autor verí, že všetky tieto zmeny prispejú k zvýšeniu úrovne a prehľadnosti katalógu.

Cenové záznamy sa v porovnaní s predošlými katalógmi zvýšili hlavne pri vzácnejších variantoch a odchýlkach, ktoré sa predávajú prevažne na aukciách, ako aj pri poštou skutočne prepravených celistvostiach so zriedkavou frankatúrou. Pri určovaní cien autor spolupracoval s poprednými filatelistickými obchodníkmi, zohľadnil ceny dosiahnuté v aukciách za posledné roky a vypočul si aj názor kupujúcich, ktorých reprezentovali zberatelia známok a celín Slovenska 1939 – 1945. Katalóg tieto tri názorové prúdy, ktoré sa občas zásadne líšili, zjednotil na základe kompromisov do jednej ceny.

Špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1934 je vynikajúcou odborne fundovanou pomôckou pre zberateľov poštových známok a ďalších dokladov obdobia tzv. Slovenského štátu 1939 - 1945. Pre svoje kvality a novátorských prístup by nemal chýbať v žiadnej knižnici slovenského zberateľa, či už uvedeného obdobia, alebo slovenských známok všeobecne.


Súvisiace články:Poslať komentár
Súvisiace články (1):

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)


Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 19. 12. 2007 13:42
 
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každý človek je príležitosťou pomôcť a príležitosťou pomoc získať.

(Keith Ferrazzi)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk