Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2021

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

08. 03. 2021

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 1995 (slovenský autor)

Bienále ilustrácií Bratislava 1995 (slovenský autor)
Deň vydania: 05. 09. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 1995 - venovaná domácemu autorovi Dušanovi Kállayovi.


Textový motív: BIENÁLE / ILUSTRÁCIÍ / BRATISLAVA / DUŠAN KÁLLAY, Slovensko

Obrazový motív: Ilustrácia Dušana Kállaya (Slovensko) z knihy "Ein Strich zieht durch die Welt" (vydal Dachs Verlag, Viedeň, 1992), ocenená plaketou BIB 93, znak B, znak BIB.

Tematický popis a súvislosti:

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava ilustrácií do kníh pre deti a mládež, ktorá sa usporadúva od roku 1967. BIB sa koná pod patronátom UNESCO a jeho nevládnej organizácie IBBY (Medzinárodný výbor pre knihy pre deti a mládež). Výber diel na BIB podľa štatútu zabezpečujú národní komisári jednotlivých krajín spolu s generálnym komisárom BIB. Organizačnú prácu robí Sekretariát BIB. Odbornú prácu v oblasti ilustrácie pre deti a mládež robí Medzinárodný kabinet BIB, ktorý je súčasťou BIBIANY - Medzinárodného domu umenia pre deti pomenovaného podľa BIB-u. Knihy vystavené na bienále zostávajú majetkom knižnice BIB. Na BIB sa udeľujú ceny: Grand prix, Zlaté jablká, plakety a čestné uznania. V emisii sú reprodukované práce autorov ocenených na BIB '93. Zo slovenských výtvarníkov dostali ceny na BIB: Grand prix: Dušan Kállay (1983) Zlaté jablko: Viera Bombová (1967, 1969), Albín Brunovský (1977, 198l), Dušan Kállay (1973, 1975), Róbert Brun (1987), Viera Gergeľová (1989) Plakety: Miroslav Cipár (1973, 1977), Róbert Dúbravec (1975), Ľuba Končeková (1979), Katarína Ševellová (1989), Dušan Kállay (1993), Jana Kiselová (1991).


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov