Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Filatelistické výstavy:
AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA – JOZEF KORENÝ v Trenčíne

AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA – JOZEF KORENÝ v Trenčíne
Miesto: Okruhový Dom Armády (ODA) - Posádkový klub, Hviezdoslavova 205, Trenčín
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 02. 10. 2023 - 15. 12. 2023

Pozvanie na autorskú filatelistickú výstavu venovanú Jozefovi Korenému k jeho životnému jubileu (85 rokov).


Trenčiansky klub filatelistov 52-19 pripravil svojmu služobne najstaršiemu členovi – Jozefovi Korenému k jeho životnému jubileu (85 rokov) propagačnú výstavu v Posádkovom klube Trenčín. Na 34 plochách vystavuje celkom 11 exponátov vojensko-historického zamerania v rôznom rozsahu.

AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA – Jozef KORENÝ v Trenčíne


Prehľad exponátov :

» » Nemecko a udalosti v rokoch 1933 – 1939

» » Poľsko v 2. svetovej vojne 1939 – 1945

» » Západná Európa v 2. svetovej vojne 1940 – 1945

» » Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 – 1945

» » Československo v rokoch 2. svetovej vojny 1939 – 1945

» » USA a Kanada v 2. svetovej vojne 1941 – 1945

» » Juhoslávia, Bulharsko a Grécko v 2. svetovej vojne 1941 – 1945

» » Pošta zo zajateckých táborov

» » Holokaust

» » Misie OSN

» » NATO


Výstava je otvorená v pracovných dňoch 8.00 - 17.00 a potrvá do 30. októbra 2023.

Počas výstavy 26. 10. 2023 bude k dispozícii príležitostná pečiatka s domicilom TRENČÍN 1.Príležitostná pečiatka AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA – Jozef KORENÝ


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Karol Milan, Jozef Korený


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov