Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Autorská filatelistická výstava - Jozef Korený

Autorská filatelistická výstava - Jozef Korený
Deň používania: 26. 10. 2023
 
Pošta: TRENČÍN 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Trenčíne pri príležitosti konania autorskej filatelistickej výstavy venovanej Jozefovi Korenému k jeho životnému jubileu (85 rokov).


Textový motív: AUTORSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / JOZEF KORENÝ

Obrazový motív: Erb mesta Trenčín.

Tematický popis a súvislosti:

Trenčiansky klub filatelistov 52-19 pripravil svojmu služobne najstaršiemu členovi – Jozefovi Korenému k jeho životnému jubileu (85 rokov) propagačnú výstavu v Posádkovom klube Trenčín. Na 34 plochách vystavuje celkom 11 exponátov vojensko-historického zamerania v rôznom rozsahu.


Autor (zdroj) popisu: Karol Milan


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov