Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Celinová obálka bez prítlače:
Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia

Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia
Deň vydania: 27. 02. 2009
 

Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia bez prítlače
Celinová obálka
Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia
(bez prítlače s výplatnou hodnotou T2 50g vo forme jednej natlačenej známky)


Deň vydania: 27. 2. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Karol Felix
Rytina: František HorniakZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov