Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Celinová obálka bez prítlače:
Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia

Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia
Deň vydania: 27. 02. 2009
 

Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia bez prítlače
Celinová obálka
Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia
(bez prítlače s výplatnou hodnotou T2 50g vo forme jednej natlačenej známky)


Deň vydania: 27. 2. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Karol Felix
Rytina: František HorniakZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov