Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštová známka:
Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)
Deň vydania: 08. 10. 2010
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 200000

Príležitostná poštová známka Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Alabastrová kanopa.


Textový motív: ALABASTROVÁ KANOPA / ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM SNM

Obrazový motív: Alabastrová kanopa z expozície Archeologického múzea SNM.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou) (Hárčeková úprava)


Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Tematický popis a súvislosti:

Kanopy predstavujú špeciálny typ nádob, ktorý v starovekom Egypte slúžil na uloženie vnútorných orgánov počas mumifikácie. Ich novodobý názov zaviedli prví egyptológovia, ktorí vychádzali z antickej tradície. Kanopy sa v starovekom Egypte používali od 4. dynastie (asi 2543 – 2436 pred Kristom). Materiálom na ich výrobu mohli byť alabaster, vápenec, keramika, fajansa, neskôr aj bronz. V procese mumifikovania ľudského tela sa do štyroch kanop ukladali vnútorné orgány, konkrétne pľúca, črevá, pečeň a žalúdok. Vrchnáky kanop mali spočiatku plochý alebo vypuklý tvar. Neskôr sa vrchnáky tvarovali do podoby ľudskej hlavy a od Novej ríše (asi 1539 – 1077 pred Kristom) sa k nim pridáva podoba hláv štyroch synov boha Hora, ktorými boli Amset, Hapi, Duamutef a Kebehsenuf. Amset sa zobrazoval s ľudskou hlavou, Hapi s hlavou paviána, Duamutef s hlavou šakala a Kebehsenuf s hlavou sokola. Tvarovanie uzáverov kanop v tejto forme vyjadrovalo v kontexte staroegyptského náboženstva vieru Egypťanov v magickú ochranu vnútorností zomrelého. Pľúca boli pod ochranou boha Hapiho, črevá ochraňoval boh Kebehsenuf, pečeň boh Amset a žalúdok boh Duamutef. Používanie kanop v pohrebnom kontexte súviselo s aplikovaním mumifikačných postupov, ktoré si mohli dovoliť len ľudia z vyšších spoločenských vrstiev.

Medzi najkrajšie a najzachovalejšie doklady kompletnej kolekcie štyroch kanop s ochrannými skrinkami patrí nález z hrobky faraóna Tutanchamona z druhej polovice 14. storočia pred Kristom, ktorý je dnes vystavený v Egyptskom múzeu v Káhire.

V zbierkach Archeologického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza kolekcia štyroch alabastrových kanop, ktoré tvoria kompletnú štvoricu. Kanopy boli v 19. storočí súčasťou zbierky dr. Daniela Schimka, ktorý ju neskôr daroval Evanjelickému lýceu v Bratislave. Z hieroglyfického textu na vonkajšej strane kanop vyplýva, že ich pôvodným majiteľom bol muž, ktorý sa volal Kenamon a bol kráľovským pisárom. Kanopy sú datované zhruba do obdobia Novej ríše (v publikáciách sa uvádza 18. alebo 19. dynastia).


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Dušan Magdolen, PhD.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov