Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Poštová známka


Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)Poštová známka Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)
Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Príležitostná poštová známka Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Alabastrová kanopa.

Deň vydania: 08. 10. 2010
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 200000
Textový motív: ALABASTROVÁ KANOPA / ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM SNM
Obrazový motív: Alabastrová kanopa z expozície Archeologického múzea SNM.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou) (Hárčeková úprava)

Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Tematický popis a súvislosti::

Kanopy predstavujú špeciálny typ nádob, ktorý v starovekom Egypte slúžil na uloženie vnútorných orgánov počas mumifikácie. Ich novodobý názov zaviedli prví egyptológovia, ktorí vychádzali z antickej tradície. Kanopy sa v starovekom Egypte používali od 4. dynastie (asi 2543 – 2436 pred Kristom). Materiálom na ich výrobu mohli byť alabaster, vápenec, keramika, fajansa, neskôr aj bronz. V procese mumifikovania ľudského tela sa do štyroch kanop ukladali vnútorné orgány, konkrétne pľúca, črevá, pečeň a žalúdok. Vrchnáky kanop mali spočiatku plochý alebo vypuklý tvar. Neskôr sa vrchnáky tvarovali do podoby ľudskej hlavy a od Novej ríše (asi 1539 – 1077 pred Kristom) sa k nim pridáva podoba hláv štyroch synov boha Hora, ktorými boli Amset, Hapi, Duamutef a Kebehsenuf. Amset sa zobrazoval s ľudskou hlavou, Hapi s hlavou paviána, Duamutef s hlavou šakala a Kebehsenuf s hlavou sokola. Tvarovanie uzáverov kanop v tejto forme vyjadrovalo v kontexte staroegyptského náboženstva vieru Egypťanov v magickú ochranu vnútorností zomrelého. Pľúca boli pod ochranou boha Hapiho, črevá ochraňoval boh Kebehsenuf, pečeň boh Amset a žalúdok boh Duamutef. Používanie kanop v pohrebnom kontexte súviselo s aplikovaním mumifikačných postupov, ktoré si mohli dovoliť len ľudia z vyšších spoločenských vrstiev.

Medzi najkrajšie a najzachovalejšie doklady kompletnej kolekcie štyroch kanop s ochrannými skrinkami patrí nález z hrobky faraóna Tutanchamona z druhej polovice 14. storočia pred Kristom, ktorý je dnes vystavený v Egyptskom múzeu v Káhire.

V zbierkach Archeologického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza kolekcia štyroch alabastrových kanop, ktoré tvoria kompletnú štvoricu. Kanopy boli v 19. storočí súčasťou zbierky dr. Daniela Schimka, ktorý ju neskôr daroval Evanjelickému lýceu v Bratislave. Z hieroglyfického textu na vonkajšej strane kanop vyplýva, že ich pôvodným majiteľom bol muž, ktorý sa volal Kenamon a bol kráľovským pisárom. Kanopy sú datované zhruba do obdobia Novej ríše (v publikáciách sa uvádza 18. alebo 19. dynastia).

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)
Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Neželajte si, aby to bolo ľahšie - želajte si, aby ste boli silnejší.

(Jim Rohn)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.