170 rokov prvých poštových známok na Slovensku

Okolnosti vzniku a proces návrhu a výroby prvých rakúskych známok a ich detailný filatelistický popis doplnený ukážkami skutočného poštového použitia známok všetkých hodnôt na zásielkach odoslaných z územia alebo na územie dnešného Slovenska.

23. 02. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2014

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2014
Deň vydania: 25. 11. 2015
 

Poštový lístok Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2014 v Piešťanoch.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2014

Obrazový motív: Reprodukcia poštovej známky Umenie: Peter Michal Bohúň - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov