XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Poštové lístky s poďakovaním za účasť v Ankete o najkrajšiu známku roku 2014

Poštové lístky s poďakovaním za účasť v Ankete o najkrajšiu známku roku 2014
Autor: Mgr. Ján Mička
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 01. 2016 00:13

Nezvyčajná ba priam nepochopiteľná cesta poštových lístkov s príležitostnou pečiatkou k Ankete o najkrajšiu známku roku 2014 z Piešťan.

Účastníci ankety o najkrajšiu známku v týchto dňoch dostali poďakovanie organizátorov, ktorými sú Slovenská pošta, a.s., POFIS a Zväz slovenských filatelistov. Na adresnej strane poštového lístka je vyobrazená najkrajšia známka r. 2014, ktorou je známka emisie Umenie Peter Michal Bohúň – Podobizeň umelcovej manželky Žofie. Na radosť účastníkov ankety je poštový lístok vhodným filatelistickým materiálom. Poštový lístok (vlastne jeho známka s poštovou trúbkou so slovným označením T2 50g) opečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou Ankety o najkrajšiu známku roku 2014 s domicilom Piešťany 25.11.2015, kde bola Anketa vyhodnotená na slávnosti inaugurácie známky s Muchovym obrazom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia.

Je zaujímavé, že poštový lístok z Piešťan „putoval“ najskôr do Žiliny, kde ho pošta Žilina 022 opečiatkovala ručnou dennou pečiatkou o tri dni 27.11.2015 a až potom bol odoslaný adresátovi. Ako mi ukazovali deti z krúžku, ktoré sa ankety zúčastnili, ďalší lístok putoval do Trenčianskej Teplej (s dennou pečiatkou dokonca 30.11.2015!!!, čo znamená, že vzdialenosť cca 30 km z Piešťan absolvoval za 5 dní – to všetko uvádzam podľa údajov poštových pečiatok). Hľadám vysvetlenie – a domnievam sa, že môže byť v nedopatrení triediaceho strediska a linky NEC, keďže adresa na poštovom lístku je vypísaná ručne a s označením Slovenská republika (ale prečo, veď zásielka nejde do zahraničia!) na poslednom riadku prerušovanej adresnej linky, určenej podľa platnej úpravy pre údaj PSČ, ktoré sa už nepíše do piatich okienok ako to bývalo prv.

Takéto lístky sú zaujímavým dokladom poštovej prevádzky a ich pečiatkovanie, vrátane kódu PSČ dokazuje, že nešlo o pečiatkovanie z „ochoty“.

Poštový lístok Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2014

Poštový lístok Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2014


Autor: Mgr. Ján Mička

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov