Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Aktualizovaný zoznam ZZ

Aktualizovaný zoznam ZZ
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 25. 12. 2013 21:19

Známkové územia (ZZ) - Aktualizovaný zoznam ZZ - aktualizovaný zoznam známkových území (česky známkových zemí - ZZ; anglicky A stamp From Everywhere - ASFE).


Pre záujemcov uverejňujeme aktualizovaný zoznam ZZ, ako ho spracovala odborná komisia Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) – ASFE Slovakia. Je to aktualizácia zoznamu 780 ZZ z FAZZu (Filatelistický atlas známkových zemí - prvé vydanie v roku 1971, posledné v roku 1986). Tento zoznam je vytvorený podľa kritérií FAZZu, kde boli vylúčené „lokálne vydania”. Celkový zoznam i s lokálnymi vydaniami a artstamps má teoreticky viac ako 40.000 položiek, ale z toho väčšina sú US precancels (pozri napr. Precancels USA (P. Valdner 2012)). Známkových území, vrátane lokálnych, je aj bez nich do 20.000. FAZZ ešte dnes možno nájsť v antikvariátoch alebo vo filatelistických predajniach.

Je na každom zberateľovi, aby sa rozhodol, čo bude zbierať. 780 ZZ z FAZZu je však akýmsi medzinárodne uznávaným minimom, veď FAZZ bol prevztý aj americkým vydavateľstvom Scott a je preto známy v celom svete. Aktualizovaná verzia tohto zoznamu len konkretizuje niektoré ZZ, ktoré vo FAZZe boli kumulované.

PDF logo Zoznam 780 známkových zemí (posledná aktualizácia: 5. 6. 2016)V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé známkové územia, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte známkové územia, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca obsahu sekcie Známkové územia: Peter Valdner
Autor: Ing. Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov