Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

22. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
80 rokov klubu levických filatelistov 1925 - 2005

80 rokov klubu levických filatelistov 1925 - 2005
Deň používania: 18. 11. 2005
 
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Leviciach pri príležitosti 80. výročia Klub filatelistov 52-22 pri MsKS LEVICE v Leviciach.


Textový motív: 80 ROKOV KLUBU LEVICKÝCH FILATELISTOV

Obrazový motív: Levický hrad.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov