Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave.

26. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante (Galanta 3)

780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante (Galanta 3)
Deň používania: 10. 08. 2017
 
Pošta: GALANTA 3
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Galante pripomínajúca 780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante.


Textový motív: 780. / VÝROČIE PRVEJ / PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1237-2017

Obrazový motív: Vežička, stuha, číslovka 780.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov