Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Príležitostná pečiatka:
780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante (Galanta 1)

780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante (Galanta 1)
Deň používania: 10. 08. 2017
 
Pošta: GALANTA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Galante pripomínajúca 780. výročie prvej písomnej zmienky o Galante.


Textový motív: 780. / VÝROČIE PRVEJ / PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1237-2017

Obrazový motív: Vežička, stuha, číslovka 780.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov