Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenskú filatelistickú burzu v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

29. 05. 2022

Personalizovaná celinová obálka:
60 rokov Žilinskej univerzity

60 rokov Žilinskej univerzity
Deň vydania: 13. 09. 2013
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 6500

Personalizovaná celinová obálka so známkou 40. výročie založenia ZSF s personalizovaným kupónom a prítlačou k 60. výročiu Žilinskej univerzity.


Textový motív: Kupón známky: ŽILINSKÁ UNIVERZITA / UNIVERSITAS SOLNENSIS; Prítlač: 1953 - 2013 / 60. VÝROČIE ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Obrazový motív: Kupón známky: Logo Žilinskej univerzity; Prítlač: Počítač s obrazovkou s pavilónmi univerzity, otvorená kniha, logo Žilinskej univerzity a logá jej jednotlivých fakúlt.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: akad. mal. Marián Čapka
Predajná cena: 0,80 €


Súvisiace materiály:

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov