Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Personalised Stationery Envelope:
60th anniversary of the University of Žilina

60th anniversary of the University of Žilina
Date of Issue: 13. 09. 2013
Face value: T2 50g 
Amount printed: 6500

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised Stationery Envelope with the stamp 40th anniversary of the ZSF with personalised coupon and imprint to the 60th anniversary of the University of Žilina.


Text motifs: Kupón známky - ŽILINSKÁ UNIVERZITA / UNIVERSITAS SOLNENSIS; Prítlač - 1953 - 2013 / 60. VÝROČIE ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Pictorial motifs: Kupón známky - Logo Žilinskej univerzity; Prítlač - Počítač s obrazovkou s pavilónmi univerzity, otvorená kniha, logo Žilinskej univerzity a logá jej jednotlivých fakúlt.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: akad. mal. Marián Čapka
Predajná cena: 0,80 €


Thematic description and context:

Žilinská univerzita v Žiline je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku 1953 a v súčasnosti má sedem fakúlt.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists