The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Personalised Stationery Envelope:
70th anniversary of the University of Žilina

70th anniversary of the University of Žilina
Date of Issue: 18. 08. 2023
Face value: T2 50g 
Amount printed: 1000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised Stationery Envelope with the stamp 40th anniversary of the ZSF with personalised coupon and imprint to the 70th anniversary of the University of Žilina.


Text motifs: Kupón známky - 1953 / 70 / 2023; Prítlač - 70 rokov Žilinskej univerzity

Pictorial motifs: Kupón známky - Logo Žilinskej univerzity; Prítlač - Pohľad na priečelie vstupného areálu Žilinskej univerzity v Žiline.

Thematic description and context:

Žilinská univerzita v Žiline je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku 1953 ako Vysoká škola železničná, od roku 1960 poskytuje vysokoškolské vzdelanie ako Vysoká škola dopravná (VŠD) a od roku 1977 ako Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS). V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy a neskôr i humanitné vedy. V súčasnosti má Žilinská univerzita sedem fakúlt.

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz takmer 88 000 absolventov, z toho 1 500 zahraničných. Spolu má univerzita vyše 1 500 zamestnancov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 8 000 študentov v 175-tich akreditovaných študijných programoch.

V súčasnosti Žilinská univerzita v rámci Ústavu celoživotného vzdelávania poskytuje vzdelanie aj formou Univerzity tretieho veku.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists