Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Commemorative Postmark:
70th anniversary of the University of Žilina

70th anniversary of the University of Žilina
Day of use: 18. 09. 2023
 
Post office: ŽILINA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Žilina on the occasion of the 70th anniversary of the University of Žilina.


Text motifs: 70. VÝROČIE ŽILINSKEJ UNIVERZITY / 70

Pictorial motifs: Logo Žilinskej univerzity.

Thematic description and context:

Žilinská univerzita v Žiline je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku 1953 ako Vysoká škola železničná, od roku 1960 poskytuje vysokoškolské vzdelanie ako Vysoká škola dopravná (VŠD) a od roku 1977 ako Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS). V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy a neskôr i humanitné vedy. V súčasnosti má Žilinská univerzita sedem fakúlt.

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz takmer 88 000 absolventov, z toho 1 500 zahraničných. Spolu má univerzita vyše 1 500 zamestnancov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 8 000 študentov v 175-tich akreditovaných študijných programoch.

V súčasnosti Žilinská univerzita v rámci Ústavu celoživotného vzdelávania poskytuje vzdelanie aj formou Univerzity tretieho veku.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists