Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
70. výročie Žilinskej univerzity

70. výročie Žilinskej univerzity
Deň používania: 18. 09. 2023
 
Pošta: ŽILINA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Žiline pri príležitosti 70. výročie založenia Žilinskej univerzity.


Textový motív: 70. VÝROČIE ŽILINSKEJ UNIVERZITY / 70

Obrazový motív: Logo Žilinskej univerzity.

Tematický popis a súvislosti:

Žilinská univerzita v Žiline je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku 1953 ako Vysoká škola železničná, od roku 1960 poskytuje vysokoškolské vzdelanie ako Vysoká škola dopravná (VŠD) a od roku 1977 ako Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS). V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy a neskôr i humanitné vedy. V súčasnosti má Žilinská univerzita sedem fakúlt.

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz takmer 88 000 absolventov, z toho 1 500 zahraničných. Spolu má univerzita vyše 1 500 zamestnancov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 8 000 študentov v 175-tich akreditovaných študijných programoch.

V súčasnosti Žilinská univerzita v rámci Ústavu celoživotného vzdelávania poskytuje vzdelanie aj formou Univerzity tretieho veku.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov