60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)

60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)

Príležitostná pečiatka


60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)Príležitostná pečiatka 60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)
60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 60. ročníka Medzinárodného splavu Dunaja - Tour International Danubien (TID).

Deň používania: 08. 07. 2015
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá
Textový motív: 60. TOUR INTERNATIONALE DANUBIEN / Peter Gašparik 2005 - 2015
Obrazový motív: Logo TID - symbolický vodák s pádlom na vlnách.


Tematický popis a súvislosti:

Za otca TID-u je označovaný Ing. Ivan Sutóris, ktorý sa v rokoch 1955-1956 obklopil zapálenými turistami-vodákmi a predložil im plán na zorganizovanie prvého vodáckeho putovného tábora po rieke Dunaj.

Na samom začiatku, v roku 1956, prví účastníci TID-u absolvovali etapu Bratislava – Budapešť (222 km) za 7 dní, pričom sa 2 dni v Budapešti venovali kultúrno-poznávacej činnosti (KPČ), bez ktorej je turistika ochudobnená. Aj v roku 1957 sa štartovalo v Bratislave, ale plavba sa končila v Belehrade (699 km) a trvala 15 dní, pričom dva dni boli venované odpočinku v Budapešti, jeden v Novom Sade a dva v Belehrade. Podobne prebiehal aj splav v roku 1958. V roku 1959, v roku Svetového festivalu mládeže, sa štartovalo vo Viedni a končilo sa v Belehrade (764 km). Plavba trvala 25 dní.

V rokoch 1960-1961 sa štart posunul do Engelhartzellu v Rakúsku a cieľ Belehrad ostal nezmenený (1 031 km). V rokoch 1962 - 1963 bol štart rovnaký ako predchádzajúce roky v Engelhartzelle, ale plavba sa končila v Kladove v Juhoslávii (1 267 km). V roku 1964 sa išla trasa Linec – Prahovo (1 274 km) za 41 dní. V rokoch 1965, 1966 a 1967 sa vodáci plavili na trase z Regensburgu v Nemecku do Ruse v Bulharsku (1 883 km) a plavba trvala 52 dní. Roku 1968 sa na trasovníku objavil prvý raz štart v Ingolstadte (SRN), kde vďaka TID-u vyrástla nová lodenica. Plavba sa končila v Ruse (1 961 km) a trvala 56 dní.

Od roku 1969 až do roku 1999 sa ustálila trasa z nemeckého Ingolstadtu do bulharského prístavu Silistra v dĺžke 2 082 kilometrov a v trvaní asi 64 dní.


Použitý zdroj: História Medzinárodnej dunajskej plavby – TID.

Autor (zdroj) popisu: Zoltán Lombardini, Štefan Bárány
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)

60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)
60. ročník Medzinárodného splavu Dunaja (Tour International Danubien)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vydržte tam, kde iní odpadávajú.

(Miro Veselý)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk