Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
55. výročie založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave (známka ZSF)

55. výročie založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave (známka ZSF)
Deň vydania: 19. 03. 2020
 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF vydaný k 55. výročiu založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 55. výročie založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave (známka ZSF) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 55. výročiu založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: KF 51-09 (Ľubomír Floch).

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Klub filatelistov Ladislava Novotného (KF 51-09) bol založený 19. 3. 1965 a má bohatú históriu. Dal Zväzu slovenských filatelistov viacerých významných členov, organizátorov zväzového diania, vystavovateľov, porotcov, publicistov i dvoch predsedov. Od roku 1981 má sídlo na Fakulte chemickotechnologickej a potravinárskej chémie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na kupónoch sú portréty štyroch prefsedov klubu: Ladislava Chodáka (1967 - 1981), Egara Vysloužila (1981 - 1986), Róberta Vlacha (1986 - 1990) a Ľubomíra Flocha (1992 - 2020). chýba obraz prvého predsedu Tibora Schottera (1965 - 1967), ktorého fotografia sa nám nezachovala. Na okraji PersUTL je logo ZSF pripomínajúce dôležité klubové postavenie v zväzovej štruktúre a vyobrazenie vchodu do budovy Fakulty chemickotechnologickej a potravinárskej chémie, v ktorej sídli.


Autor (zdroj) popisu: Ľubomír Floch


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov