Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
55th anniversary of the philatelists club of Ladislav Novotný in Bratislava (postage stamp ZSF)

55th anniversary of the philatelists club of Ladislav Novotný in Bratislava (postage stamp ZSF)
Date of Issue: 19. 03. 2020
 
Postage stamp dimensions: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp 40th anniversary of the ZSF prepared for the 55th anniversary of the philatelists club of Ladislav Novotný in Bratislava
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) 55th anniversary of the philatelists club of Ladislav Novotný in Bratislava (postage stamp ZSF) (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 55. výročiu založenie klubu filatelistov Ladislava Novotného v Bratislave je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: KF 51-09 (Ľubomír Floch).

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Klub filatelistov Ladislava Novotného (KF 51-09) bol založený 19. 3. 1965 a má bohatú históriu. Dal Zväzu slovenských filatelistov viacerých významných členov, organizátorov zväzového diania, vystavovateľov, porotcov, publicistov i dvoch predsedov. Od roku 1981 má sídlo na Fakulte chemickotechnologickej a potravinárskej chémie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na kupónoch sú portréty štyroch prefsedov klubu: Ladislava Chodáka (1967 - 1981), Egara Vysloužila (1981 - 1986), Róberta Vlacha (1986 - 1990) a Ľubomíra Flocha (1992 - 2020). chýba obraz prvého predsedu Tibora Schottera (1965 - 1967), ktorého fotografia sa nám nezachovala. Na okraji PersUTL je logo ZSF pripomínajúce dôležité klubové postavenie v zväzovej štruktúre a vyobrazenie vchodu do budovy Fakulty chemickotechnologickej a potravinárskej chémie, v ktorej sídli.


Author (source) of the description: Ľubomír Floch


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists