Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Príležitostná pečiatka:
50. výročie založenia folklórnej skupiny Praslica

50. výročie založenia folklórnej skupiny Praslica
Deň používania: 21. 12. 2015
 
Pošta: KOZÁROVCE
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná  Kozárovciach pri príležitosti 50. výročia založenia folklórnej skupiny Praslica.


Textový motív: FOLKLÓRNA SKUPINA PRASLICA / AUTENTICKÝ FOLKLÓR KOZÁROVCE / 1965 / 2015

Obrazový motív: Praslica.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov