Pošta:
25. výročie oživenia medzištátnych vzťahov - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
25. výročie oživenia medzištátnych vzťahov

Deň používania: 02. 10. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave na pripomenutie 25. výročia oživenia medzištátnych vzťahov Slovenskej republiky.


Textový motív: 25. VÝROČIE OŽIVENIA MEDZIŠTÁTNYCH VZŤAHOV

Obrazový motív: Pohľad na Bratislavu s Bratislavským hradom a Neologickou synagógou.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov