Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
200. výročie narodenia M. M. Hodžu

Deň používania: 24. 09. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 200. výročia narodenia M. M. Hodžu.
Deň používania: 24. 9. 2011
Pošta: Turčianske Teplice 1
Farba: čierna
Autor: Jozef Salát
Textový motív: 200. VÝROČIE / NARODENIA / M. M. HODŽU / RODNÝ DOM V RAKŠI
Obrazový motív: Kresba rodného domu v Rakši, ihličnatý strom, oblaky.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov