100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Poštová známka pripomínajúca 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

13. 03. 2021

Príležitostná pečiatka:
200 rokov prvých dostihov v Urmíne

200 rokov prvých dostihov v Urmíne
Deň používania: 22. 04. 2014
 
Pošta: MOJMÍROVCE
Farba: čierna

Príležitostná pečiatka používaná pri príležitosti 200. výročia konania prvých dostihov v Urmíne (dnešné Mojmírovce), ktoré boli prvými dostihmi na území Uhorska.


Textový motív: PRVÉ DOSTIHY V URMÍNE / 200 ROKOV

Obrazový motív: Neosedlaný dostihový kôň (Tajár?), krajinka.

Výtvarný návrh pečiatky: František Horniak

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov