Otvorenie výstavy Pošta a poštár - Eugen Zental

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy POŠTA a POŠTÁR - Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

24. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
20 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie (16. 8.)

20 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie (16. 8.)
Deň používania: 16. 08. 2017
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej filatelistickej akadémie.


Textový motív: SLOVENSKÁ FILATELSITICKÁ AKADÉMIA / 20 ROKOV / SFA

Obrazový motív: Poštová trúbka.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov