Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
20. výročie založenia Slovenskej filatelistickej akadémie

20. výročie založenia Slovenskej filatelistickej akadémie
Deň vydania: 16. 08. 2017
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou k 20. výročiu založenia Slovenskej filatelistickej akadémie


Textový motív: 20. VÝROČIE ZALOŽENIA SLOVENSKEJ FILATELISTICKEJ AKADÉMIE

Obrazový motív: Symbolická číslovka 20 s lupou a okom.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov