Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
150. výročie narodenia Jozefa Murgaša

150. výročie narodenia Jozefa Murgaša
Deň používania: 25. 08. 2014
 
Pošta: TAJOV
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Tajove pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenského katolíckeho kňaza, maliara, vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša.


Textový motív: 150. VÝROČIE NARODENIA JOZEFA MURGAŠA

Obrazový motív: Portrét Jozefa Murgaša, v pozadí Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) v Tajove.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov