Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

01. 06. 2020

Poštová známka:
EUROPA 1994: Významné objavy - Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie

EUROPA 1994: Významné objavy - Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie
Deň vydania: 27. 05. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 28 Sk
Rozmery známky: 26 x 40mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 376000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Významné objavy - slovenský vynálezca a priekopník rádiotelegrafie Jozef Murgaš.


Textový motív: Vynálezca - priekopník rádio telegrafie / JOZEF MURGAŠ 1864 - 1929

Obrazový motív: Portrét Jozefa Murgaša vychádza zo zachovanej autentickej fotografie, citácia z patentu priznaného v USA - základná časť vynálezu jeho vysielacieho zariadenia, logo EUROPA.

Výtvarný návrh známky:

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Dušan Grečner

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 1994: Významné objavy - Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Jozef Murgaš (17. 2. 1864 Tajov - 23. 5. 1929 Wilkes Barre, USA) vynálezca, priekopník rádiotelegrafie. V roku 1904 dostal 2 patenty od US Patent Office za tzv. Tonsystém. Celkove mu bolo v USA priznaných 12 patentov z odboru rádiotelegrafie. Ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Patentovú prioritu v nerušenom bezdrôtovom prenose informácií princípom Tonsystém mu priznal súd v New Yorku 7. januára 1916. Podstatnú časť svojich výskumov uskutočnil v USA.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov