Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
100 rokov od vyhlásenia Zemplínskej župy

100 rokov od vyhlásenia Zemplínskej župy
Deň vydania: 15. 10. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1800

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k 100. výročiu vyhlásenia Zemplínskej župy v Michalovciach


Textový motív: 100. VÝROČIE / ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY / so sídlom / v Michalovciach / 1919 - 1922 / Budova Tatra Banky, / sídlo Zemplínskej župy

Obrazový motív: Budova Tatra Baky, sídla Zemplínskej župy a obrysová mapa Zemplínskej župy.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov