Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Zvolen (výplatná)

Zvolen (výplatná)
Deň vydania: 24. 09. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 30 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 19 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Zvolen - Zvolenského zámku.


Textový motív: ZVOLEN

Obrazový motív: Zvolenský zámok a erb mesta Zvolen.

Výtvarný návrh známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Zvolen leží vo Zvolenskej kotline pri sútoku rieky Slatiny s Hronom. Na jeho území sa našli archeologické nálezy zo strednej a mladšej doby bronzovej. Na Pustom hrade, kde je postavený Zvolenský zámok, bolo slovanské hradisko. Prvý raz sa spomína osada pod kráľovským hradom Starý Zvolen (Pustý hrad) v listine Belu IV. z roku 1243, kde sú potvrdené mestské výsady. V 14. storočí dal kráľ Ľudovít I. postaviť v meste kráľovský dom (zámok) a nový kostol sv. Alžbety. V 18. storočí prestal byť Zvolen sídlom župy, a tým jeho význam značne poklesol. V období prvého slovenského štátu vzniklo mestské múzeum a ornitologická záhrada. V účasnosti je Zvolen strediskom drevárskeho, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Je tu Technická univerzita s lesníckym, drevárskym a ekologickým zameraním, galéria starého slovenského umenia, vlastivedné múzeum a Divadlo J. G. Tajovského. Na zámku sa každoročne koná divadelný festival - Zvolenské zámocké hry.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov