Lecture (KF 00-15): Slovakia 1939 and its provisional overprints

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).

01. 02. 2024

Postage Stamp:
Zvolen (definitive stamp)

Zvolen (definitive stamp)
Date of Issue: 24. 09. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 30 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 19 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Zvolen - Zvolenského zámku.


Text motifs: ZVOLEN

Pictorial motifs: Zvolenský zámok a erb mesta Zvolen.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Zvolen leží vo Zvolenskej kotline pri sútoku rieky Slatiny s Hronom. Na jeho území sa našli archeologické nálezy zo strednej a mladšej doby bronzovej. Na Pustom hrade, kde je postavený Zvolenský zámok, bolo slovanské hradisko. Prvý raz sa spomína osada pod kráľovským hradom Starý Zvolen (Pustý hrad) v listine Belu IV. z roku 1243, kde sú potvrdené mestské výsady. V 14. storočí dal kráľ Ľudovít I. postaviť v meste kráľovský dom (zámok) a nový kostol sv. Alžbety. V 18. storočí prestal byť Zvolen sídlom župy, a tým jeho význam značne poklesol. V období prvého slovenského štátu vzniklo mestské múzeum a ornitologická záhrada. V účasnosti je Zvolen strediskom drevárskeho, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Je tu Technická univerzita s lesníckym, drevárskym a ekologickým zameraním, galéria starého slovenského umenia, vlastivedné múzeum a Divadlo J. G. Tajovského. Na zámku sa každoročne koná divadelný festival - Zvolenské zámocké hry.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists