Tradičná filatelistická burza v Liptovskom Mikuláši

Pozvanie na tradičnú filatelistickú burzu v Liptovskom Mikuláši.

02. 10. 2022

Zuzka Medveďová - maliarka

Zuzka Medveďová - maliarka
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 30. 05. 2020 00:24

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s maliarkou Zuzkou Medveďovou.Zuzka Medveďová

(* 5. október 1897, Báčsky Petrovec - † 1. február 1985, Pezinok)

slovenská maliarka pochádzajúca z Vojvodiny. Po štúdiách v Záhrebe, Prahe a Berlíne sa v roku 1942 presťahovala natrvalo z Báčskeho Petrovca do Bratislavy. Jej umelecké dielo v Petrovci ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej, otvorená 1. júla 1989.


JUHOSLÁVIA


1995 - Zuzka Medveďová - Slovenské národné slávnosti


Relevantné atribúty: Poštová známka - reprodukcia obrazu Zuzkya Medveďovej - Slovenké národné slávnosti a nápis: "Zuzka Medveďová"

Slovaciká - Juhoslávia - Zuzka Medveďová

Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov