Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)

Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)

Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)

Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)


Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)
  Príspevok z oblasti známkových území zameraný na súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ z marca 1939.
   
  Autor: JUDr. Pavel Cais
Publikované: 02. 09. 2016 19:17
 


V době rozpadu Československa a vzniku samostatného Slovenského státu došlo i k vyhlášení samostatného státu Republika Karpatská Ukrajina, a to dne 15. 3. 1939 v 17.00 hodin v Chustu, na zasedání Sněmu Karpatské Ukrajiny, který zasedal od 14. 3. 1939. V té době již na území Karpatské Ukrajiny probíhaly vojenské operace, kdy dne 14. 3. 1939 došlo k povstání Karpatské Siče, které bylo týž den ze strany Československé armády potlačeno a téhož dne, tedy 14. 3. 1939, na území Karpatské Ukrajiny vstoupila od jihozápadu maďarská vojska, vedoucí vojenské operace jak proti jednotkám Československé armády, tak proti jednotkám Karpatské Siče. Ke dni 18. 3. 1939 bylo potom celé území Karpatské Ukrajiny, tedy bývalé Podkarpatské Rusi, pod vládou Maďarska.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


V této době byla vydána i známá oficiální známka k zasedání Sněmu Karpatské Ukrajiny, která byla vydána dne 15. 3. 1939, číslo Pofis 351 – 3K modrá Jasiňa. Méně známější je ta skutečnost, že v této době se na území Republiky Karpatská Ukrajina, nebo chcete-li na území Podkarpatské Rusi, objevila i přetisková provizoria soukromého původu.

Původ, vydavatel, místo a doba vyhotovení těchto přetiskových provizorií nejsou prokazatelně známy. Jako důvod vydání by bylo možné akceptovat snahu fyzických či právnických osob o oddělení státních cenin nově vzniklého státu od státních cenin Československa a proklamace své sounáležitosti s Republikou Karpatská Ukrajina. Je zřejmé, že se známky s přetiskem vyskytují s kulatým razítkem Poštovní úřad (v češtině) a s vyobrazením lva ve středu razítka a jsou doplněna ručně psaným názvem Jasiňa v ukrajinské azbuce a ručně psaným datem, kdy nejstarší známé vyznačené datum tímto razítkem přetištěné známky je ze dne 14. 3. 1939. Denní nebo jiná razítka s vyznačením jiných míst na přetiscích nejsou známa. Je možné se tedy domnívat, že původ přetisků je v Jasini a to i s ohledem na územní odlehlost Jasini a s tím související několikadenní časový prostor pro možnost vytvoření těchto přetisků. Vzhledem ke skutečnosti, že v této době v Jasini působilo vedení Huculských jednotek Karpatské Siče, lze se domnívat, že původ těchto přetisků je možno hledat v okruhu osob nebo organizací spojených s místní Karpatskou Sičí. Skutečnost, že přetisky nejsou známy s otiskem standardního denního poštovního razítka Jasiňa svědčí o tom, že osoby, které přetisky vyhotovily neměly k tomuto dennímu razítku přístup, tedy zřejmě nebyly z okruhu poštovních úředníků v Jasini. Vzhledem k situaci a právnímu stavu na území Karpatské Ukrajiny není známo žádné prokazatelné poštovní použití známek nebo poštovních cenin s tímto přetiskem. Známky a poštovní ceniny s razítky poštovního úřadu, případně s jinými denními razítky, lze mít jako razítka z ochoty a za filatelistické dopisy. Otázkou dalšího zkoumání je doložení výskytu přetiskových razítek na poštovních průvodkách. Taktéž otázkou dalšího zkoumání je nalezení dokladu poštovního použití těchto přetisků a to byť i jen v teoretické podobě. Přestože přetisky byly zcela neoficiální a soukromé, vzhledem k historickým souvislostem poštovního provozu na Ukrajině není vyloučeno, že k poštovnímu použití těchto přetisků došlo. K objektivnímu posouzení přetisků je nutno konstatovat, že nelze vyloučit ani skutečnost, že přetisky nebyly vyhotoveny na Karpatské Ukrajině, že byly vyhotoveny později než v březnu 1939 a jedná se o umělé a spekulativní vydání. Skutečnost, že přetisky bylo opatřeno značné množství různých Československých známek svědčí spíše o tom, že se jedná o spekulativní vydání s datem původu po březnu 1939. Nedovedu si představit, že by někdo v Jasini v březnu 1939 disponoval takovým množstvím různých Československých známek a to ani Poštovní úřad Jasiňa. Je možné, že původ přetisků je skutečně v březnu 1939 v Jasini, kde bylo přetisky opatřeno menší množství známek a teprve později, ze spekulativních důvodů byly obdobnými přetisky opatřeny i další Československé známky. Tuto domněnku by mohly potvrzovat i různé varianty přetisku Typ I. Ve výše uvedených souvislostech je velice diskutabilní finanční ohodnocení známek a celin s přetiskem a s nimi opatřených „celistvostí“. Níže zobrazená „celistvost“ byla například nabízena za částku 10.000,- Kč. Taktéž je velice diskutabilní zařazování těchto přetiskových provizorií do sbírek nebo exponátů.

Přetisky byly vyhotoveny na československých známkách a celinách, známo je i použití na poštovních průvodkách. Množství jednotlivých známek a celin opatřených přetisky není nijak doloženo. Přetisková provizoria jsou známa ve dvou základních typech.


Typ I.


Jedná se o přetisk ve tvaru trojzubce (obdobný tvaru používaném na přetiscích Ukrajiny z let 1918 - 1919), kdy přetisk je vytvořen jednotlivým ručním gumovým razítkem a je známo několik variant tvaru trojzubce, což svědčí o více jak jednom používaném přetiskovém razítku.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939Typ II.


Jedná se o přetisky ve tvaru trojzubce, kdy ve spodní části pod trojzubcem je do oblouku v ukrajinské azbuce nápis СЛАВА УКРАЇНІ ! (Sláva Ukrajině !), kdy přetisk byl vytvořen jednotlivým ručním kovovým razítkem.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939   Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939   Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Seznam dosud známých známek opatřených přetisky (číslování podle katalogu Pofis):

Typ I.:

P 248 5h modrá – státní znak
P 249 10h olivově hnědá – státní znak
P 250 20h červená – státní znak
P 251 25h modrozelená – státní znak
P 252 30h červenofialová – státní znak
P 253 40h hnědá – státní znak
     
P 258 50h zelená – T.G.M.
P 259 60h červenofialová – T.G.M.
P 260 1Kč karmínově červená – T.G.M.
     
P LT 7 50h zelená – letecké motivy
P LT 8 1Kč červená – letecké motivy
P LT 9 2Kč zelená – letecké motivy
P LT 10 3Kč červenofialová – letecké motivy
P LT 11 4Kč šedomodrá – letecké motivy
P LT 12 10Kč fialovomodrá – letecké motivy
     
P 300 40h modrá – J. A. Komenský
P 301 50h zelená – E. Beneš
P 302 60h fialová – M. R. Štefánik
P 303 1Kč karmínově červená - T.G.M.
P 314 50h zelená – E. Beneš
P 346 50h zelená – M. R. Štefánik
     
P 304 1,20Kč červenofialová - Mukačevo
P 305 1,50Kč červená – B. Bystrica
P 306 1,60Kč olivová – K. Hora
P 307 2Kč zelená – Zvíkov
P 308 2,50Kč šedomodrá – Strečno
P 309 3Kč hnědá – Český ráj
P 310 3,50Kč fialová - Slavkov
P 311 4Kč fialová – Poděbrady
P 312 5Kč šedozelená – Olomouc
P 313 10Kč modrá – Bratislava
     
P 325 2Kč šedočerná – smuteční T.G.M.
     
P 333 50h + 50h zelená - Dětem 1938
P 334 1Kč + 50h karmínově červená – Dětem 1938
     
P 336 50h šedozelená - Bachmač
P 337 50h šedozelená – Vouziers
P 338 50h šedozelená – Doss Alto
     
P 348 2Kč modrá - Jubilejní 1938
P 349 3Kč hnědá – Jubilejní 1938


Typ II.:

P 248 5h modrá – státní znakx
P 249 10h olivově hnědá – státní znak
P 250 20h červená – státní znakx
P 251 25h modrozelená – státní znak
P 252 30h červenofialová – státní znak
P 253 40h hnědá – státní znak
     
P LT 7 50h zelená – letecké motivy
     
P 300 40h modrá – J. A. Komenský
P 301 50h zelená – E. Beneš
P 302 60h fialová – M. R. Štefánik
P 303 1Kč karmínově červená – T.G.M.
     
P 304 1,20Kč červenofialová - Mukačevo
P 305 1,50Kč červená – B. Bystrica
P 306 1,60Kč olivová – K. Hora
P 307 2Kč zelená – Zvíkov
P 309 3Kč hnědá – Český ráj
P 313 10Kč modrá – Bratislava
     
P 324 50h šedočerná – smuteční T.G.M.
P 325 2Kč šedočerná – smuteční T.G.M.
     
P 344 50h tmavě zelená – Plzeň
P 345 50h tmavě zelená – Košice
     
DL 57 20h karmínově červená – doplatní
DL 59 40h karmínově červená – doplatní
DL 61 60h karmínově červená – doplatní
     


Přetisk Typ II. byl zaznamenán i na dosud blíže neurčených československých celinách.Literatura:

  • Miroslav Blaha: Zakarpatsko, 20. filatelistická příručka SČF
  • Michael Shulewsky: Carpatho-Ukraine: The Privat Yasiniya local issue of 1939, Ukrainian Philatelist, vol. 43/1995
  • Dr. Walter J. Rauch, Anmerkungen zur Postgeschichte der Karpathen-Ukraine, Vol. 1, Czechoslovak Philately Society in Germany, 1975
  • katalog Pofis


Filatelistický dopis (mache?, padělek?) Jasiňa 15. 3. 1939 – Slaný

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.Poslať komentár
Súvisiace odborné sekcie (1):

Sekcia známkových zemí Ruska pri SČFSekcia známkových zemí Ruska pri SČF


Autor: JUDr. Pavel Cais

Publikované: 02. 09. 2016 19:17
 
Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)
Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (česky)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vezmite zodpovednosť za svoju prosperitu do svojich rúk a vybudujte si dostatočnú dôchodkovú rezervu pre spokojný život. Čokoľvek dostanete od štátu, je len omáčka, s ktorou môžete hazardovať, alebo si za ňu zaobstarať ďalšiu mincu do zbierky.

(Randy Gage)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk