Private Overprint Issue Jasiňa March 1939 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2019/2020)
Private Overprint Issue Jasiňa March 1939

Private Overprint Issue Jasiňa March 1939

Private Overprint Issue Jasiňa March 1939

Private Overprint Issue Jasiňa March 1939


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Private Overprint Issue Jasiňa March 1939
  Article from the postage stamp territories area dealing with the Private Overprint Issue Jasiňa March 1939.
   
  Author: JUDr. Pavel Cais
Published: 02. 09. 2016 19:17
 


V době rozpadu Československa a vzniku samostatného Slovenského státu došlo i k vyhlášení samostatného státu Republika Karpatská Ukrajina, a to dne 15. 3. 1939 v 17.00 hodin v Chustu, na zasedání Sněmu Karpatské Ukrajiny, který zasedal od 14. 3. 1939. V té době již na území Karpatské Ukrajiny probíhaly vojenské operace, kdy dne 14. 3. 1939 došlo k povstání Karpatské Siče, které bylo týž den ze strany Československé armády potlačeno a téhož dne, tedy 14. 3. 1939, na území Karpatské Ukrajiny vstoupila od jihozápadu maďarská vojska, vedoucí vojenské operace jak proti jednotkám Československé armády, tak proti jednotkám Karpatské Siče. Ke dni 18. 3. 1939 bylo potom celé území Karpatské Ukrajiny, tedy bývalé Podkarpatské Rusi, pod vládou Maďarska.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


V této době byla vydána i známá oficiální známka k zasedání Sněmu Karpatské Ukrajiny, která byla vydána dne 15. 3. 1939, číslo Pofis 351 – 3K modrá Jasiňa. Méně známější je ta skutečnost, že v této době se na území Republiky Karpatská Ukrajina, nebo chcete-li na území Podkarpatské Rusi, objevila i přetisková provizoria soukromého původu.

Původ, vydavatel, místo a doba vyhotovení těchto přetiskových provizorií nejsou prokazatelně známy. Jako důvod vydání by bylo možné akceptovat snahu fyzických či právnických osob o oddělení státních cenin nově vzniklého státu od státních cenin Československa a proklamace své sounáležitosti s Republikou Karpatská Ukrajina. Je zřejmé, že se známky s přetiskem vyskytují s kulatým razítkem Poštovní úřad (v češtině) a s vyobrazením lva ve středu razítka a jsou doplněna ručně psaným názvem Jasiňa v ukrajinské azbuce a ručně psaným datem, kdy nejstarší známé vyznačené datum tímto razítkem přetištěné známky je ze dne 14. 3. 1939. Denní nebo jiná razítka s vyznačením jiných míst na přetiscích nejsou známa. Je možné se tedy domnívat, že původ přetisků je v Jasini a to i s ohledem na územní odlehlost Jasini a s tím související několikadenní časový prostor pro možnost vytvoření těchto přetisků. Vzhledem ke skutečnosti, že v této době v Jasini působilo vedení Huculských jednotek Karpatské Siče, lze se domnívat, že původ těchto přetisků je možno hledat v okruhu osob nebo organizací spojených s místní Karpatskou Sičí. Skutečnost, že přetisky nejsou známy s otiskem standardního denního poštovního razítka Jasiňa svědčí o tom, že osoby, které přetisky vyhotovily neměly k tomuto dennímu razítku přístup, tedy zřejmě nebyly z okruhu poštovních úředníků v Jasini. Vzhledem k situaci a právnímu stavu na území Karpatské Ukrajiny není známo žádné prokazatelné poštovní použití známek nebo poštovních cenin s tímto přetiskem. Známky a poštovní ceniny s razítky poštovního úřadu, případně s jinými denními razítky, lze mít jako razítka z ochoty a za filatelistické dopisy. Otázkou dalšího zkoumání je doložení výskytu přetiskových razítek na poštovních průvodkách. Taktéž otázkou dalšího zkoumání je nalezení dokladu poštovního použití těchto přetisků a to byť i jen v teoretické podobě. Přestože přetisky byly zcela neoficiální a soukromé, vzhledem k historickým souvislostem poštovního provozu na Ukrajině není vyloučeno, že k poštovnímu použití těchto přetisků došlo. K objektivnímu posouzení přetisků je nutno konstatovat, že nelze vyloučit ani skutečnost, že přetisky nebyly vyhotoveny na Karpatské Ukrajině, že byly vyhotoveny později než v březnu 1939 a jedná se o umělé a spekulativní vydání. Skutečnost, že přetisky bylo opatřeno značné množství různých Československých známek svědčí spíše o tom, že se jedná o spekulativní vydání s datem původu po březnu 1939. Nedovedu si představit, že by někdo v Jasini v březnu 1939 disponoval takovým množstvím různých Československých známek a to ani Poštovní úřad Jasiňa. Je možné, že původ přetisků je skutečně v březnu 1939 v Jasini, kde bylo přetisky opatřeno menší množství známek a teprve později, ze spekulativních důvodů byly obdobnými přetisky opatřeny i další Československé známky. Tuto domněnku by mohly potvrzovat i různé varianty přetisku Typ I. Ve výše uvedených souvislostech je velice diskutabilní finanční ohodnocení známek a celin s přetiskem a s nimi opatřených „celistvostí“. Níže zobrazená „celistvost“ byla například nabízena za částku 10.000,- Kč. Taktéž je velice diskutabilní zařazování těchto přetiskových provizorií do sbírek nebo exponátů.

Přetisky byly vyhotoveny na československých známkách a celinách, známo je i použití na poštovních průvodkách. Množství jednotlivých známek a celin opatřených přetisky není nijak doloženo. Přetisková provizoria jsou známa ve dvou základních typech.


Typ I.


Jedná se o přetisk ve tvaru trojzubce (obdobný tvaru používaném na přetiscích Ukrajiny z let 1918 - 1919), kdy přetisk je vytvořen jednotlivým ručním gumovým razítkem a je známo několik variant tvaru trojzubce, což svědčí o více jak jednom používaném přetiskovém razítku.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939Typ II.


Jedná se o přetisky ve tvaru trojzubce, kdy ve spodní části pod trojzubcem je do oblouku v ukrajinské azbuce nápis СЛАВА УКРАЇНІ ! (Sláva Ukrajině !), kdy přetisk byl vytvořen jednotlivým ručním kovovým razítkem.

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939   Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939   Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Seznam dosud známých známek opatřených přetisky (číslování podle katalogu Pofis):

Typ I.:

P 248 5h modrá – státní znak
P 249 10h olivově hnědá – státní znak
P 250 20h červená – státní znak
P 251 25h modrozelená – státní znak
P 252 30h červenofialová – státní znak
P 253 40h hnědá – státní znak
     
P 258 50h zelená – T.G.M.
P 259 60h červenofialová – T.G.M.
P 260 1Kč karmínově červená – T.G.M.
     
P LT 7 50h zelená – letecké motivy
P LT 8 1Kč červená – letecké motivy
P LT 9 2Kč zelená – letecké motivy
P LT 10 3Kč červenofialová – letecké motivy
P LT 11 4Kč šedomodrá – letecké motivy
P LT 12 10Kč fialovomodrá – letecké motivy
     
P 300 40h modrá – J. A. Komenský
P 301 50h zelená – E. Beneš
P 302 60h fialová – M. R. Štefánik
P 303 1Kč karmínově červená - T.G.M.
P 314 50h zelená – E. Beneš
P 346 50h zelená – M. R. Štefánik
     
P 304 1,20Kč červenofialová - Mukačevo
P 305 1,50Kč červená – B. Bystrica
P 306 1,60Kč olivová – K. Hora
P 307 2Kč zelená – Zvíkov
P 308 2,50Kč šedomodrá – Strečno
P 309 3Kč hnědá – Český ráj
P 310 3,50Kč fialová - Slavkov
P 311 4Kč fialová – Poděbrady
P 312 5Kč šedozelená – Olomouc
P 313 10Kč modrá – Bratislava
     
P 325 2Kč šedočerná – smuteční T.G.M.
     
P 333 50h + 50h zelená - Dětem 1938
P 334 1Kč + 50h karmínově červená – Dětem 1938
     
P 336 50h šedozelená - Bachmač
P 337 50h šedozelená – Vouziers
P 338 50h šedozelená – Doss Alto
     
P 348 2Kč modrá - Jubilejní 1938
P 349 3Kč hnědá – Jubilejní 1938


Typ II.:

P 248 5h modrá – státní znakx
P 249 10h olivově hnědá – státní znak
P 250 20h červená – státní znakx
P 251 25h modrozelená – státní znak
P 252 30h červenofialová – státní znak
P 253 40h hnědá – státní znak
     
P LT 7 50h zelená – letecké motivy
     
P 300 40h modrá – J. A. Komenský
P 301 50h zelená – E. Beneš
P 302 60h fialová – M. R. Štefánik
P 303 1Kč karmínově červená – T.G.M.
     
P 304 1,20Kč červenofialová - Mukačevo
P 305 1,50Kč červená – B. Bystrica
P 306 1,60Kč olivová – K. Hora
P 307 2Kč zelená – Zvíkov
P 309 3Kč hnědá – Český ráj
P 313 10Kč modrá – Bratislava
     
P 324 50h šedočerná – smuteční T.G.M.
P 325 2Kč šedočerná – smuteční T.G.M.
     
P 344 50h tmavě zelená – Plzeň
P 345 50h tmavě zelená – Košice
     
DL 57 20h karmínově červená – doplatní
DL 59 40h karmínově červená – doplatní
DL 61 60h karmínově červená – doplatní
     


Přetisk Typ II. byl zaznamenán i na dosud blíže neurčených československých celinách.Literatura:

  • Miroslav Blaha: Zakarpatsko, 20. filatelistická příručka SČF
  • Michael Shulewsky: Carpatho-Ukraine: The Privat Yasiniya local issue of 1939, Ukrainian Philatelist, vol. 43/1995
  • Dr. Walter J. Rauch, Anmerkungen zur Postgeschichte der Karpathen-Ukraine, Vol. 1, Czechoslovak Philately Society in Germany, 1975
  • katalog Pofis


Filatelistický dopis (mache?, padělek?) Jasiňa 15. 3. 1939 – Slaný

Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939


Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.Post a comment
Related Philatelic Sections (1):

Section of Russia stamp territoriesSection of Russia stamp territories


Author: JUDr. Pavel Cais

Published: 02. 09. 2016 19:17
 
Private Overprint Issue Jasiňa March 1939
Private Overprint Issue Jasiňa March 1939
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(John Mason)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk