Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky Anny Jurkovičovej (1824 - 1905).

05. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Kurónsko (I.)

Známkové územia - Kurónsko (I.)
Autor: Marián Kováč
Publikované: 26. 02. 2021 15:37

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).


Kurónsko (I.)


Kurónsko (Courland, Kurzeme, Kurland) je územie v Lotyšsku ohraničené Baltským morom na západe, Litvou na juhu a na severovýchode Rižským zálivom a riekou Dvinou (Daugava). Hlavné mesto je Mitau (МИТАВА, Jelgava).

Jeho zemepisná poloha ležiaca na križovatke, kde sa východ stretával so západom a hlavne jeho pobaltské prístavy, najmä Libava (Liepāja, Libau, ЛИБАВА), mu dodávali obchodný a strategický význam.

Známkové územia - Kurónsko

Poloha Kurónska na mape Európy.Známkové územia - Kurónsko

Kurónsko na mape z roku 1898.


» Vojvodstvo a gubernia
» Ober Ost
» Lotyšsko 1918
» Libau 1919
» Západná armáda
» Eleja

» Lotyšsko 1919-39 (II. časť)
» Lotyšská sovietska socialistická republika (II. časť)
» Ostland (II. časť)
» Kurland (II. časť)
» Sovietsky zväz (II. časť)
» Lotyšská republika (II. časť)Vojvodstvo a gubernia


V prvej polovici 13. storočia patrilo jeho územie pod nadvládu Rádu Nemeckých rytierov a na svojom vrchole bolo Kurónsko prosperujúce nemecky hovoriace vojvodstvo s nemeckou šľachtou a pôvodným lotyšským obyvateľstvom ako poddanými.

Od začiatku 18. storočia bolo pod silným vplyvom Ruska a v rokoch 1797-1918 bolo jeho samostatnou guberniou.

Známkové územia - Kurónsko

Štátny znak gubernie.


Známkové územia - Kurónsko

List z predznámkového obdobia poslaný 25. 6. 1819 z Libau do Pernau (Pärnu) v dnešnom Estónsku.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

List z predznámkového obdobia poslaný 13. 5. 1827 z Windau (ВИНДАВА) do Goldingenu (Kuldīga).


Známkové územia - Kurónsko

List z predznámkového obdobia poslaný 16. 8. 1851 z Mitau do Revalu (Tallinn) v Estónsku.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 18. 10. 1864 z Mitau do Libau.


Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný 21. 4. 1893 z Libau do Lübecku.


Známkové územia - Kurónsko

Pohľadnica poslaná 7. 5. 1912 z Windau do Talsen (Talsi).


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Historické pohľadnice z rokov 1905 - 1919.


Späť na prehľad


Ober Ost


Počas prvej svetovej vojny ležalo Kurónsko na území východného frontu, kde proti sebe bojovalo predovšetkým Cárske Rusko a Nemecká ríša. Tá v novembri 1914 zriadila na dobytých územiach útvar Ober Ost, ktorý mal pod vojenskou kontrolou Litvu, Bielorusko, časti Poľska a Kurónsko. Velením bol poverený pruský generál Paul von Hindenburg, neskorší ríšsky prezident.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Paul von Hindenburg v generálskej uniforme (1914) a ako prezident (1932).


Známkové územia - Kurónsko

Mapa Ober Ost z roku 1916.


V prvých fázach vojny sa na obálkach používali pečiatky poľnej pošty.

Pre poštové použitie boli 15. januára 1916 vydané nemecké známky s pretlačou POSTGEBIET OB. OST.

Známkové územia - Kurónsko

Poštové úrady Ober Ost boli zriadené v týchto mestách Kurónska, v zátvorke je súčasný názov a dátumy označujú dobu používania pečiatok:

Alt-Auz (Auce)
18. 3. 1917 - 26. 12. 1918
Annenburg (Emburga)
15. 10. 1918 - 16. 12. 1918
Bausk (Bauska)
15. 1. 1916 - 15. 12. 1918
Daudsewas (Daudzeva)
1. 10. 1918 - 26. 12. 1918
Doblen (Dobele)
1. 9. 1918 - 26. 12. 1918
Ellei (Eleja)
1. 11. 1918 - 26. 12. 1918
Goldingen (Kuldiga)
1. 7. 1916 - 26. 12. 1918
Grobin (Grobina)
1. 9. 1918 - 27. 12. 1918
Hasenpoth (Aizpute)
15. 1. 1916 - 14. 12. 1918
Jakobstadt (Jekabpils)
1. 10. 1918 - 26. 12. 1918
Leegen (Liegi)
1. 11. 1918 - 23. 12. 1918
Libau (Liepaja)
15. 1. 1916 - 4. 1. 1919
Mitau (Jelgava)
15. 1. 1916 - 26. 12. 1918
Neuenburg (Jaunpils)
1. 10. 1918 - 26. 12. 1918
Niederbartau (Nica)
1. 9. 1918 - 21. 12. 1918
Pilten (Piltene)
5. 9. 1918 - 8. 12. 1918
Prekuln (Priekule)
1. 10. 1918 - 17. 12. 1918
Schiuxt (Džukste)
1. 9. 1918 - 26. 12. 1918
Subat (Subate)
1. 8. 1918 - 6. 12. 1918
Talssen (Talsi)
1. 7. 1916 - 17. 12. 1918
Tuckum (Tukums)
1. 7. 1916 - 26. 12. 1918
Wainoden (Vainode)
20. 9. 1918 - 29. 12. 1918
Windau (Ventspils)
15. 1. 1916 - 17. 12. 1918

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Zberateľsky motivovaný doporučený list poslaný 20. 3. 1916 z Mitau do Halle v Nemecku,
fialová pečiatka M.P.k. znamená „Militärische Postkontrolle“ (vojenská poštová kontrola).


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 10. 9. 1916 z Bausku do Exinu (Kcynia) v Poľsku,
na zadnej strane príchodzia pečiatka EXIN 13. 9. 16.
Odosielateľom je Zmierovací súd so sídlom v Birsche v Litve (zelená riadková a kruhová pečiatka), vzdialenom od Bausk 47 kilometrov.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 15. 2. 1917 z Libau do Bad Homburg v Nemecku,
na zadnej strane príchodzia pečiatka BAD HOMBURG 20. 2. 17.


Známkové územia - Kurónsko

Zberateľsky motivovaný list poslaný 2. 6. 1918 z Mitau do Borna pri Lipsku.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 22. 11. 1918 z Alt-Auz do Mitau,
na zadnej strane príchodzia pečiatka MITAU 23. 11. 18.


Späť na prehľad


Lotyšsko 1918


Dňa 15. decembra 1917 bolo uzavreté prímerie medzi sovietskym Ruskom a ústrednými mocnosťami a 22. decembra sa v Brest-Litovsku začali mierové rokovania. Rusko sa vzdalo všetkých územných nárokov vo Fínsku, v pobaltských štátoch, na Ukrajine a väčšiny Bieloruska.

S koncom vojny, rozpadom ríše a následným vyhlásením republiky v Nemecku 9. novembra 1918 sa Nemci začali sťahovať z Ober Ost niekedy koncom roka 1918 a začiatkom roku 1919. Na opustených územiach vznikali konflikty, keď bývalé okupované národy vyhlásili samostatnosť, alebo sa stretli s rôznymi vojenskými frakciami ruskej revolúcie a armádami následnej občianskej vojny.

V Rige bola 18. novembra 1918 vyhlásená nezávislosť Lotyšska a Kurónsko sa stalo jeho súčasťou. V ten deň bola vydaná prvá známka, 5 kopejková, strihaná aj zúbkovaná. Pre nedostatok papiera bola tlačená na staré nemecké vojenské mapy.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Spočiatku sa na znehodnocovanie známok na zásielkach používali jednoduché pečiatky bez dátumu, len s názvom mesta.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Späť na prehľad


Libau 1919


Nemeckí obchodníci žijúci v Libau sa sťažovali na novú lotyšskú poštu pre jej nespoľahlivosť a oneskorené doručovanie, obrátili sa preto na nemeckého ríšskeho komisára so žiadosťou, aby im bolo umožnené využívanie nemeckej poľnej pošty na doručovanie korešpondencie určenej pre Nemecko a neutrálne zahraničie.

Preto boli na príkaz vrchného poštmajstra Schwabedissena 2. januára 1919 zásoby nemeckých známok diagonálne pretlačené ručnou gumenou pečiatkou nápisom LIBAU červenou alebo fialovomodrou farbou.

Známkové územia - Kurónsko

Na znehodnotenie známok sa používali dva typy pečiatok stanice poľnej pošty číslo 168, jedna s nápisom „K. D. Feldpoststation“ a kontrolným písmenom „a“ pre doporučené zásielky a pre obyčajné s nápisom „Deutsche Feldpost“ s písmenom „b“.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 5. 1. 1919 z Libau do Bajohrenu (Kretinga) v Litve,
zásielka opečiatkovaná kruhovým kašetom ríšskej poľnej pošty.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 8. 1. 1919 z Libau do Memelu (Klaipeda) v Litve.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 8. 1. 1919 z Libau do Weida v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 15. 1. 1919 z Libau do Erlangenu v Bavorsku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 17. 1. 1919 z Libau do Königsbergu vo Východnom Prusku.


Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný 5. 2. 1919 z Libau do Berlína.


Dňa 11. januára bolo zakázané pokračovať v tlači ďalších provizórií, ale zvyšné zásoby sa mohli spotrebovať. Ich platnosť skončila 31. marca 1919.

Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 6. 1. 1919 z Jelgavy do Drážďan.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 18. 1. 1919 z Tukums do Hannoveru.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 7. 3. 1919 miestne v Libau.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 29. 3. 1919 z Aispute do Augsburgu v Bavorsku.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 4. 5. 1919 z Libau do Grobiny,
na zadnej strane príchodzia pečiatka GROBINA 16. 5. 19.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 12. 8. 1919 z Leepaja (Libau) do Wildervanku v Holandsku.


Späť na prehľad


Západná armáda


Politická situácia v pobaltskom regióne sa naďalej zhoršovala. V októbri 1919 zaútočila západoruská dobrovoľnícka armáda pod vedením Pavla Bermondt-Avalova na novovzniknuté štáty Litva a Lotyšsko. Podarilo sa im dobyť Samogitiu v Litve, časť územia Kurónska a obsadiť Rigu.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Bermondt-Avalov v uniforme (1920) a vlajka Západnej armády.


V októbri 1919 pre poštové použitie pretlačili lotyšské známky znakom pravoslávneho kríža v kruhu, v novembri sú podobným krížom, už v obdĺžniku znázorňujúcom zúbkovanie, pretlačené ruské známky.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 10. 10. 1919 miestne v Jelgawe (Mitava).


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 10. 10. 1919 z Jelgawy (Mitava) do Tilsit, mesto v Kaliningradskej oblasti, ktoré bolo v tej dobe súčasťou Východného Pruska.
Fialová pečiatka M.P.k. znamená „Militärische Postkontrolle“ (vojenská poštová kontrola).


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 18. 10. 1919 z Jelgawy do Chemnitz v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 19. 10. 1919 miestne v Jelgawe (Mitava).


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 18. 11. 1919 z Jelgawy do Jeny v Nemecku.


V novembri sa lotyšskej armáde podarilo vytlačiť jednotky Bermondt-Avalova na územie Litvy. Napokon západoruská dobrovoľnícka armáda utrpela ťažké porážky neďaleko Radviliškis a po jej kapitulácii Bermondt-Avalov utiekol do Dánska.


Späť na prehľad


Eleja


Dedinka Eleja (Elley) leží približne 30 km južne od Jelgavy, kúsok od litovských hraníc. Počas bojov v rokoch 1918 až 1920 bola dvakrát vypálená. V októbri 1919 bola v skutočnosti oslobodená a pod kontrolou Lotyšska, ale prakticky izolovaná od zvyšku krajiny. Väčšina vojnových operácií prebiehala severne smerom na Jelgavu. Generál Bermondt-Avalov a jeho západoruská armáda boli zapojení do boja južne od Rigy. Smerom na východ bol front lotyšských boľševikov, vzdialený asi 30-40 km.

Známkové územia - Kurónsko

Po spotrebovaní poštových známok sa poštmajster rozhodol vyrobiť núdzové provizóriá. Použil zásobu kolkových známok a opatril ich ručnou gumenou pretlačou s fialovým nápisom PASTMARKA. Oranžovožlté známky s nominálnou hodnotou 15 kopejok boli zúbkované aj strihané, zelené 30 kopejkové strihané. Pri použití sa spodná časť známky odstrihla, znehodnotila sa pečiatkou s nápisom ELEJA a ručne dopísaným dátumom. Platnosť týchto provizórií skončila 7. novembra 1919.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 22. 10. 1919 z Eleja do Jelgavy,
na zadnej strane príchodzia pečiatka JELGAWA 23. 10. 19.


Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 26. 10. 1919 z Eleja do Leepaje,
fialová cenzorská pečiatka „Kara zensors L. No 4“.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 30. 10. 1919 z Eleja do Berlína,
preposlaný doporučene cez Königsberg v Nemecku,
fialová pečiatka M.P.k. znamená „Militärische Postkontrolle“ (vojenská poštová kontrola).
fialová cenzorská pečiatka „Kara zensors L. No 4“.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko


Doporučený list poslaný 30. 10. 1919 z Eleja do Mitavy (Jelgava),
na zadnej strane príchodzia pečiatka JELGAWA 1. 11. 19.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko


Doporučený list poslaný 4. 11. 1919 z Eleja do Rigy.


Späť na prehľadNasledujúca II. časť: Známkové územia - Kurónsko (II.)


Zdroje:


© Wikipedia.org

© Michel: Deutschland-Spezial 2015

© В. Ляпин - Почтовые марки 1856-1991

© Internet

_____ . _____

Dôležité upozornenie:
Tento článok neslúži na podporu alebo propagáciu extrémizmu, ani hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov