Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

24. 07. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Kurónsko (II.)

Známkové územia - Kurónsko (II.)
Autor: Marián Kováč
Publikované: 26. 02. 2021 16:11

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).


Kurónsko (II.)


Predchádzajúca I. časť: Známkové územia - Kurónsko (I.)

» Vojvodstvo a gubernia (I. časť)
» Ober Ost (I. časť)
» Lotyšsko 1918 (I. časť)
» Libau 1919 (I. časť)
» Západná armáda (I. časť)
» Eleja (I. časť)

» Lotyšsko 1919-39
» Lotyšská sovietska socialistická republika
» Ostland
» Kurland
» Sovietsky zväz
» Lotyšská republika



Lotyšsko 1919-39


Na prvé výročie nezávislosti vydala 18. novembra 1919 lotyšská pošta sériu príležitostných známok. Prvé dve sú na rôznych druhoch papiera a tri ďalšie majú menší formát. Zaujímavosťou je, že posledná 1-rubľová bola tlačená na bankovkový papier.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Zadná strana 1-rubľových známok (otočené o 90 stupňov) a 5-rubľová bankovka.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 16. 2. 1920 z Leepaje do Linköpingu vo Švédsku.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 9. 11. 1920 z Daugawpils (Dvinsk) do Berlína,
fialová pečiatka M.P.k. (Militärische Postkontrolle) - Vojenská poštová kontrola,
na zadnej strane príchodzia pečiatka BERLIN 15. 11. 20.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 11. 12. 1920 z Leepaje (Libau) do Peru v USA,
na zadnej strane oválna tranzitná pečiatka NEW YORK 4. 1. 21,
na prednej strane riadková príchodzia pečiatka PERU, ILL 8. 1. 21.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 1. 2. 1928 z Talsi do Rigy,
na zadnej strane príchodzia pečiatka RIGA 2. 2. 28.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 23. 7. 1935 z Jelgavy do Kodane,
na zadnej strane letištná tranzitná pečiatka KOBENHAVN 24. 7. 35
a tiež príchodzia pečiatka KJOBENHAVN 25. 7. 35.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 17. 10. 1940 z Viesaty do Tukumy (Tukums).


Späť na prehľad


Lotyšská sovietska socialistická republika


Sovietsky zväz a nacistické Nemecko podpísali 24. augusta 1939 desaťročnú dohodu o neútočení, ktorá sa nazýva „Pakt Molotov-Ribbentrop“. Podľa paktu boli štáty severnej a východnej Európy rozdelené na „sféry vplyvu“.

Sovietsky zväz obsadil Lotyšsko, 21. júla 1940 založil Latvijas Padomju Socialistiska Republika (Lotyšská sovietska socialistická republika) a 5. augusta bola formálne pripojená k ZSSR.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Vlajka a štátny znak LSSR.


V období od 21. októbra do 4. decembra 1940 vydala sovietska pošta 13 definitívnych známok so štátnym znakom a nápisom LATVIJAS PSR.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 20. 12. 1940 z Daugavpils do Rigy.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 18. 1. 1941 z Vainode do Rigy.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 10. 2. 1941 z Liepaja do Büren v Nemecku,
obálka prelepená cenzorskou páskou.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 21. 2. 1941 z Jelgavy do Gotenhafen v Nemecku,
vpredu okrúhla cenzorská pečiatka a príchodzia pečiatka GOTENHAFEN 5. 3. 41.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 15. 3. 1941 z Liepaja do Moskvy.


Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný doporučene 27. 3. 1941 z Daugavpils do Jeny v Nemecku,
príchodzia pečiatka JENA 3.4.41.


Späť na prehľad


Ostland


Dňa 22. júna 1941 zaútočili nemecké jednotky v operácii Barbarossa na Sovietsky zväz. Do 29. júna bola obsadená Riga a začiatkom júla bolo Lotyšsko pod kontrolou nemeckej armády.

V obsadených pobaltských štátoch bol ako civilný okupačný režim 17. júla 1941 zriadený Reichskommissariat Ostland a zahŕňal Estónsko, Lotyšsko, Litvu a západnú časť Bieloruska.

Známkové územia - Kurónsko

Mapa Ostlandu z roku 1942.


V období 17. až 23. júla 1941 bolo vydaných šesť provizórií, sovietske známky boli pretlačené nápisom LATVIJA / 1941. / 1. VII.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

List poslaný 20. 7. 1941 z Talsi do Liepaje.


Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný 22. 8. 1941 miestne v Daugavpils (Dünaburg).


Známkové územia - Kurónsko

Letecký poštový lístok s nalepenými známkami a pečiatkou DAUGAVPILS 30. 9. 41.


Platnosť týchto známok bola ukončená 30. októbra 1941.

Pre poštovú službu na celom okupovanom území boli 4. novembra 1941 pretlačené nemecké známky nápisom OSTLAND.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 10. 1. 1942 z Libau do Berlína.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 5. 3. 1942 z Talsen (Talsi) do Ronneburgu v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 17. 6. 1942 z Varme do Chemnitz v Nemecku,
príchodzia pečiatka CHEMNITZ 21. 6. 42.


Známkové územia - Kurónsko

Poistený list poslaný 30. 8. 1943 z Libau do Meiningen v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 5. 5. 1944 z Jakobstadt do Berlína.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 5. 5. 1944 zo Slate (Schlottenhof) do Rigy.


Späť na prehľad


Kurland


Červenej armáde sa podarilo 27. januára 1944 prelomiť 900-dňovú blokádu Leningradu a mohutná protiofenzíva spôsobovala porážky nemeckých vojsk na celom východnom fronte. Začiatkom februára obsadila Estónsko a postupne veľkú časť Ukrajiny a Bieloruska, v období od júla do októbra obsadila Litvu. V polovici júla sovietska armáda prekročila lotyšskú hranicu a do 13. októbra 1944 dobyla Rigu.

Od októbra 1944 odolávala sovietskej ofenzíve v oblasti nazvanej „Kurónska kapsa“ posádka asi 200 000 vojakov, odrezaná od zvyšku vojenských akcií. Náčelník generálneho štábu trval na tom, aby boli evakuovaní po mori a použití na obranu Ríše. Avšak Hitler odmietol a nariadil armáde v Kurónsku vydržať. Považoval ju za nevyhnutnú na ochranu nemeckých ponorkových základní pozdĺž pobrežia Baltského mora.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

List poľnej pošty oslobodený od poštovného poslaný 26. 10. 1944 z Libau do Elbingerode v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 27. 2. 1945 z Talsen do Liepaja (Libau).


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 12. 4. 1945 z Windau do Liepaja.


Po spotrebovaní väčšiny známok Ostlandu boli pre civilnú poštovú dopravu 20. apríla 1945 vydané známky s nápisom KURLAND. Pretlač zhotovila tlačiareň Kurzemes Vards Liepaja a boli použité zásoby nemeckých známok Poľnej pošty v Libau.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Skúšobná pretlač v červenej farbe.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný v prvý deň vydania 20. 4. 1945 z Libau do Edwahlen (Edole).


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 23. 4. 1945 z Grobina do Ventspils,
príchodzia pečiatka VENTSPILS 25. 4. 45.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 25. 4. 1945 z Nica do Vainode.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 2. 5. 1945 z Libau do Aizpute.


Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný 6. 5. 1945 z Warwen (Varve) do Libau.


Späť na prehľad


Sovietsky zväz


Keď dostala 8. mája nemecká armáda v Kurónsku príkaz, aby sa vzdala sovietskemu veleniu, bola bez spojenia a oficiálny rozkaz dostala až 10. mája, dva dni po porážke Nemecka. Kurónska armáda kapitulovala 12. mája 1945.

Po skončení vojny bolo celé Lotyšsko pripojené k Sovietskemu zväzu a na poštovú prevádzku sa používali známky ZSSR.

Známkové územia - Kurónsko

Poštový lístok poslaný letecky 12. 11. 1949 z Liepāja do Redwood v USA,
tranzitná pečiatka RIGA 16. 11. 49.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 20. 1. 1955 z Liepaja do Philadelphie,
na zadnej strane príchodzia pečiatka PHILADELPHIA JAN 29 1955.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 7. 12. 1956 z Ventspils do Milána,
na zadnej strane príchodzia pečiatka MILANO 13. 12. 56.


Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 29. 5. 1957 z Liepaja do Tel Avivu,
na zadnej strane príchodzia pečiatka TEL AVIV 6. 6. 57.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 11. 2. 1960 z Bauska do New Yorku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 28. 11. 1960 z Ceraukste do New Yorku.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný letecky 11. 2. 1965 z Tukums do Istanbulu.


Známkové územia - Kurónsko

Celinová obálka poslaná doporučene 31. 1. 1982 z Liepaja do Bad Homburgu v Nemecku.


Známkové územia - Kurónsko

Celinová obálka poslaná 9. 8. 1991 z Daugavpils do Rigy.


Späť na prehľad


Lotyšská republika


Od roku 1987 sa konali demonštrácie za nezávislosť. V lete 1988 bola Lotyšskej SSR spolu s ostatnými pobaltskými republikami poskytnutá väčšia autonómia. V referende z 3. marca 1991 väčšina lotyšských obyvateľov potvrdila svoju podporu samostatnosti. Lotyšská republika obnovila 21. augusta 1991 úplnú nezávislosť.

Známkové územia - Kurónsko
Známkové územia - Kurónsko

Vlajka a štátny znak Lotyšskej republiky.


Pre poštové použitie boli 19. októbra 1991 vydané známky s nápisom LATVIJA.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 19. 5. 1992 z Baldone do Berlína.


Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 16. 9. 1992 z Talsi do Vilniusu.


Dňa 1. januára 2014 Lotyšsko vstúpilo do eurozóny a 2. januára vydalo známky s eurovou menou.

Známkové územia - Kurónsko

Známkové územia - Kurónsko

Doporučený list poslaný 28. 7. 2015 z Jekabpils do Aligarh v Indii.


Späť na prehľad




Zdroje:


© Wikipedia.org

© Michel: Deutschland-Spezial 2015

© В. Ляпин - Почтовые марки 1856-1991

© Internet

_____ . _____

Dôležité upozornenie:
Tento článok neslúži na podporu alebo propagáciu extrémizmu, ani hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd.




Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov