Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici
Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)
  Príspevok z oblasti známkových území zameraný na prítlače známok používané na vulkanickom ostrove Isla del Tigre (Amapala) pri tichomorskom pobreží Hondurasu.
   
  Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 27. 12. 2012 15:00
 


Vulkanický ostrov Isla del Tigre leží pri pacifickom pobreží Hondurasu. Pre zberateľov známkových území (ZZ) je zaujímavý tým, že na prelome 19. a 20. storočia sa tu používali ochranné prítlače PERMITASE (čo znamená "POVOĽUJE SA"), čím sa malo zabrániť používaniu odcudzených známok a celín, dovážaných z Hondurasu. Hlavným mestom ostrova je Amapala, preto aj v katalógoch známky s prítlačou niekedy nájdeme pod týmto menom (napr. Scott).


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Prítlače boli robené od októbra 1898 na známkach 2. emisie Hondurasu z rokov 1898 a 1903 (viď obrázky). Emisia z roku 1898 bola falšovaná, takže v tomto prípade šlo aj o zabránenie používania falošných známok. Podobná prítlač na známkach z roku 1896 (prezident Arias) však boli známky, používané v Hondurase.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Nakoľko prítlač mala väčšie rozmery ako známky, na jednotlivých známkach nájdeme prirodzene len ich časť. Zachované páry známok s kompletnou prítlačou sú vzácne, pre zberateľov však na zdokumentovanie ZZ stačia jednotlivé známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala) 


Svoje čaro má aj nasledovná zachovaná dvojica známok s okrajom hárka.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


O nefilatelistickom pôvode prítlačí svedčí aj zlá kvalita väčšiny zachovaných známok, takže sa v zbierkach často stretávame len so spacefillermi. Platí to najmä o amerických zberateľoch, kde (podobne ako pri precancels), je rozhodujúca prítlač, nie samotná známka. Riadia sa tým aj americkí obchodníci, kde spacefiller má cenu až 90% kvalitnej známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Celina s krásnou prítlačou na ďalšom obrázku bola poslaná do nemeckých Brém v roku 1901, kam dorazila cez New York po temer dvoch mesiacoch od jej napísania.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Amapala bola hlavným mestom štátneho útvaru s menom República Mayor de Centroamérica, do ktorého sa v rokoch 1896 - 1898 spojili Honduras, Nikaragua a Salvador. Po prevrate generála Regalada v Salvadore 21. novembra 1898 však zanikol. V zbierkach ZZ ho však zastúpený máme. Nicaragua i Salvador známky s týmto názvom štátu vydali, pre Honduras z tohto obdobia sa však musíme uspokojiť so známkami s námetom lokomotívy - boli vydané 1. augusta 1898.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Na ďalších fotografiách je Amapala na začiatku 20. storočia.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Jedna informácia tiež pre milovníkov romantiky. Tým Tigrom, podľa ktorého bol podľa legendy ostrov pomenovaný, bol britský pirát Sir Francis Drake. Tu mal svoju základňu, odkiaľ vyrážal na prepady španielskeho loďstva, prevážajúceho zlato z baní v Južnej Amerike. Vtedy sa však ešte známky nepoužívali.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPoslať komentár

Autor: Ing. Peter Valdner

Publikované: 27. 12. 2012 15:00
 
Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)
Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.

(Mark Twain)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.