Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 27. 12. 2012 15:00

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na prítlače známok používané na vulkanickom ostrove Isla del Tigre (Amapala) pri tichomorskom pobreží Hondurasu.


Vulkanický ostrov Isla del Tigre leží pri pacifickom pobreží Hondurasu. Pre zberateľov známkových území (ZZ) je zaujímavý tým, že na prelome 19. a 20. storočia sa tu používali ochranné prítlače PERMITASE (čo znamená "POVOĽUJE SA"), čím sa malo zabrániť používaniu odcudzených známok a celín, dovážaných z Hondurasu. Hlavným mestom ostrova je Amapala, preto aj v katalógoch známky s prítlačou niekedy nájdeme pod týmto menom (napr. Scott).


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Prítlače boli robené od októbra 1898 na známkach 2. emisie Hondurasu z rokov 1898 a 1903 (viď obrázky). Emisia z roku 1898 bola falšovaná, takže v tomto prípade šlo aj o zabránenie používania falošných známok. Podobná prítlač na známkach z roku 1896 (prezident Arias) však boli známky, používané v Hondurase.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Nakoľko prítlač mala väčšie rozmery ako známky, na jednotlivých známkach nájdeme prirodzene len ich časť. Zachované páry známok s kompletnou prítlačou sú vzácne, pre zberateľov však na zdokumentovanie ZZ stačia jednotlivé známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala) 


Svoje čaro má aj nasledovná zachovaná dvojica známok s okrajom hárka.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


O nefilatelistickom pôvode prítlačí svedčí aj zlá kvalita väčšiny zachovaných známok, takže sa v zbierkach často stretávame len so spacefillermi. Platí to najmä o amerických zberateľoch, kde (podobne ako pri precancels), je rozhodujúca prítlač, nie samotná známka. Riadia sa tým aj americkí obchodníci, kde spacefiller má cenu až 90% kvalitnej známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Celina s krásnou prítlačou na ďalšom obrázku bola poslaná do nemeckých Brém v roku 1901, kam dorazila cez New York po temer dvoch mesiacoch od jej napísania.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Amapala bola hlavným mestom štátneho útvaru s menom República Mayor de Centroamérica, do ktorého sa v rokoch 1896 - 1898 spojili Honduras, Nikaragua a Salvador. Po prevrate generála Regalada v Salvadore 21. novembra 1898 však zanikol. V zbierkach ZZ ho však zastúpený máme. Nicaragua i Salvador známky s týmto názvom štátu vydali, pre Honduras z tohto obdobia sa však musíme uspokojiť so známkami s námetom lokomotívy - boli vydané 1. augusta 1898.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Na ďalších fotografiách je Amapala na začiatku 20. storočia.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Jedna informácia tiež pre milovníkov romantiky. Tým Tigrom, podľa ktorého bol podľa legendy ostrov pomenovaný, bol britský pirát Sir Francis Drake. Tu mal svoju základňu, odkiaľ vyrážal na prepady španielskeho loďstva, prevážajúceho zlato z baní v Južnej Amerike. Vtedy sa však ešte známky nepoužívali.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov