Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)

Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)

Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)

Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)
  Príspevok z oblasti známkových území zameraný na prítlače známok používané na vulkanickom ostrove Isla del Tigre (Amapala) pri tichomorskom pobreží Hondurasu.
   
  Author: Ing. Peter Valdner
Published: 27. 12. 2012 15:00
 


Vulkanický ostrov Isla del Tigre leží pri pacifickom pobreží Hondurasu. Pre zberateľov známkových území (ZZ) je zaujímavý tým, že na prelome 19. a 20. storočia sa tu používali ochranné prítlače PERMITASE (čo znamená "POVOĽUJE SA"), čím sa malo zabrániť používaniu odcudzených známok a celín, dovážaných z Hondurasu. Hlavným mestom ostrova je Amapala, preto aj v katalógoch známky s prítlačou niekedy nájdeme pod týmto menom (napr. Scott).


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Prítlače boli robené od októbra 1898 na známkach 2. emisie Hondurasu z rokov 1898 a 1903 (viď obrázky). Emisia z roku 1898 bola falšovaná, takže v tomto prípade šlo aj o zabránenie používania falošných známok. Podobná prítlač na známkach z roku 1896 (prezident Arias) však boli známky, používané v Hondurase.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Nakoľko prítlač mala väčšie rozmery ako známky, na jednotlivých známkach nájdeme prirodzene len ich časť. Zachované páry známok s kompletnou prítlačou sú vzácne, pre zberateľov však na zdokumentovanie ZZ stačia jednotlivé známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala) 


Svoje čaro má aj nasledovná zachovaná dvojica známok s okrajom hárka.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


O nefilatelistickom pôvode prítlačí svedčí aj zlá kvalita väčšiny zachovaných známok, takže sa v zbierkach často stretávame len so spacefillermi. Platí to najmä o amerických zberateľoch, kde (podobne ako pri precancels), je rozhodujúca prítlač, nie samotná známka. Riadia sa tým aj americkí obchodníci, kde spacefiller má cenu až 90% kvalitnej známky.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Celina s krásnou prítlačou na ďalšom obrázku bola poslaná do nemeckých Brém v roku 1901, kam dorazila cez New York po temer dvoch mesiacoch od jej napísania.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Amapala bola hlavným mestom štátneho útvaru s menom República Mayor de Centroamérica, do ktorého sa v rokoch 1896 - 1898 spojili Honduras, Nikaragua a Salvador. Po prevrate generála Regalada v Salvadore 21. novembra 1898 však zanikol. V zbierkach ZZ ho však zastúpený máme. Nicaragua i Salvador známky s týmto názvom štátu vydali, pre Honduras z tohto obdobia sa však musíme uspokojiť so známkami s námetom lokomotívy - boli vydané 1. augusta 1898.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)  Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Na ďalších fotografiách je Amapala na začiatku 20. storočia.


Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)

Známkové územia - Isla del Tigre (Amapala)


Jedna informácia tiež pre milovníkov romantiky. Tým Tigrom, podľa ktorého bol podľa legendy ostrov pomenovaný, bol britský pirát Sir Francis Drake. Tu mal svoju základňu, odkiaľ vyrážal na prepady španielskeho loďstva, prevážajúceho zlato z baní v Južnej Amerike. Vtedy sa však ešte známky nepoužívali.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPost a comment

Author: Ing. Peter Valdner

Published: 27. 12. 2012 15:00
 
Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)
Postage stamp territories - Isla del Tigre (Amapala)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Stále hľadám príklad "úspechu cez noc" a stále mi uniká. Ak nejaký objavíte, pošlite mi fotku a ja si ho vystavím vo vitrínke spolu s rozmazanými fotkami Lochnesky, Yettiho, UFO a puberťáka, ktorý poslúchol svojich rodičov.

(Richard St. John)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.