Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Idar

Známkové územia - Idar
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 25. 10. 2011 01:43

Príspevok o známkovom území Idar na území dnešnej Indie.


Idar je zrejme jedinou známkovou krajinou, ktorá nevydala jednotlivé známky - všetky pochádzajú zo známkových zošitkov, v ktorých bolo po 8 štvorblokov. Preto im vždy na vrchnej alebo spodnej strane chýbajú zúbky. Polovici známok chýbajú aj zúbky na pravej strane.

Ešte pred 20 rokmi patril Idar do dvadsiatky najťažšie získateľných ZZ, dnes už jednotlivá známka problémom nie je, zrejme niekto rozpustil svoju zbierku zošitkov.

Celá ZZ vydala v rokoch 1932/44 len 6 poštových známok s portrétom 10. maharadžu Himmata Singha, populárne je preto zbieranie štvorblokov. Teritorialisti zbierajú celé zošitky, problém je však v tom, že v indickej tropickej klíme sa známky k podkladovej fólii prilepia (zbiera sa teda i s podkladom) a najmä že spojovacia svorka hrdzavie. Dôležité je, aby hrdza nezasiahla známky.


Známkové územie Idar Známkové územie Idar Známkové územie Idar


Celistvosti so známkami Idaru majú v drvivej väčšine známky nalepené na rube, neraz tam nachádzame celý štvorblok.


Známkové územie Idar   Známkové územie Idar


Známky na obrázkoch, nalepené po 6 kusoch, vzbudzujú dojem, že sú zúbkované inak, ako bolo uvedené. Je to ale len optický klam, spôsobený pridaním známok z iného štvorbloku. Pri obálkach s jedinou známkou takýto efekt nevzniká.


Známkové územie Idar   Známkové územie Idar


Ako pri iných indických štátoch, aj v Idare sa stretávame so známkami kolkovými. Niekedy boli použité aj na poštové účely a majú podstatne vyššie katalógové záznamy ako známky poštové. Pre zberateľov ZZ však veľký význam nemajú, lebo Idar vydal i známky poštové, ktoré patria do zbierok ZZ. U iných indických štátov, ktoré poštové známky nevydali, sú práve kolky vhodným spacefillerom.

Idar mal rozlohu 4.323 km2 a v dobe vydania známok okolo 300 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom bolo pôvodne rovnomenné mesto Idar, neskôr ho nahradil väčší Ahmednagar. Na známkach zobrazený maharadža Himmat Singh sa narodil v roku 1899, na trón nastúpil v roku 1931 a zomrel v roku 1960. Idar sa stal súčasťou indickej provincie Bombaj 10. 6. 1948 a ako ZZ zanikol. Dnes je súčasťou indického štátu Gujarat. Maharadžovia však nevymreli, od roku 1992 je hlavou rodiny 12. maharadža Rajendra Singh.


Ak si svoje zbierky ZZ zdobíte vlajkami, tak idarská vyzerala nasledovne:


Známkové územie Idar
Známkové územie Idar

A ak sa zaujímate aj o šľachtu, tak na obrázku je 10. maharadža v plnej paráde.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov